14 iunie 2021

Lansare de carte: „Carol al II-lea al României, un rege controversat”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Biblioteca Academiei Române găzduieşte marţi, 15 iunie 2021, lansarea monografiei „Carol al II-lea al României. Un rege controversat”, amplă lucrare, în cinci volume şi peste 2.000 de pagini, realizată de istoricul Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Naţional Peleş. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” din Calea Victoriei 125, începând cu ora 12.

Considerată un eveniment editorial şi ştiinţific, lucrarea va beneficia de prezentările făcute de acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, de acad. Răzvan Theodorescu şi acad. Victor Spinei, vicepreşedinţi ai Academiei Române, şi de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei.

Cele cinci volume, apărute într-o elegantă viziune grafică, sunt rodul a peste 25 de ani de cercetare ştiinţifică minuţioasă în arhive şi în biblioteci, un proiect ambiţios ce reuşeşte să ofere o perspectivă integratoare asupra vieţii şi activităţii regelui Carol al II-lea, abordând atât temele larg cunoscute şi luminând, mai ales, acele zone ocultate sau ocolite până acum de studiul istoric.

Autorul nu se fereşte să trateze niciunul dintre elementele controversate ale prezenţei publice a principelui şi viitorului rege Carol al II-lea, dar prezintă obiectiv şi documentat aspectele benefice ale activităţii sale politice şi culturale. Sunt reliefate implicarea concretă în actul de guvernare, anvergura culturală a regelui, dorinţa sa sinceră de modernizare a ţării, înţelegerea lucidă şi profundă a contextului geopolitic.

Definită de autorul ei drept album monografic, lucrarea este, de fapt, un impresionant studiu biografic, nu doar prin dimensiunile sale, cât mai ales prin vastitatea şi diversitatea documentaţiei, care reconstituie itinerariile unei vieţi princiare şi regale ce nu poate fi înţeleasă decât prin integrarea şi evaluarea într-un cadru mai larg, românesc şi european. Astfel, monumentala lucrare a istoricului Narcis Dorin Ion constituie şi o excelentă frescă a României interbelice, cu deosebire a perioadei de domnie a regelui Carol al II-lea, epocă tumultuoasă şi dificilă pe întregul continent.

Academicianul Răzvan Thedorescu, care prefaţează cele cinci volume, apreciază: „Cu o economie prosperă, cu o Capitală care înflorea urbanistic şi devenea cel mai internaţional oraş modern al Europei răsăritene, cu o Fundaţie pentru Literatură şi Artă care a constituit o vârstă fastă a literelor române, deceniul domniei carliste a însemnat, între 1930-1940, momentul de zenit al vechii Românii. Cu toate acestea, posteritatea nu a fost deloc clementă cu suveranul. Un asemenea monarh, o asemenea domnie şi un asemenea deceniu de istorie românească îşi meritau mult aşteptatul cronicar. El este Narcis Dorin Ion, iar roadele trudei sale cărturăreşti sunt absolut impresionante.”