30 ianuarie 2023

Lansare de carte la Biblioteca ASTRA: „Silviu Ţeposu, un senior al ASTREI”, de Irina Racoviţan

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joi, 19 ianuarie 2023, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu organizează lansarea volumului „Silviu Ţeposu, un senior al ASTREI”, lucrare monografică realizată de Irina Racoviţan, bibliotecară astristă. Evenimentul va avea loc începând cu ora 17:00, în spaţiul American Corner Sibiu, la etajul 5 al bibliotecii publice sibiene, instituţie de cultură care se bucură de susţinerea financiară a Consiliului Judeţean Sibiu.

Apărută la Editura Armanis din cadrul Bibliotecii ASTRA, lucrarea este rodul unui amplu şi temeinic demers istoriografic dedicat vieţii, activităţii şi personalităţii lui Silviu Ţeposu (1892-1979), reputat profesor de istorie şi filologie, inspector şcolar, publicist, remarcabil conferenţiar şi vicepreşedinte al Astrei şi, nu în ultimul rând, susţinător al românismului şi slujitor al culturii române. Structurat în trei mari capitole, volumul urmăreşte trei teme principale: contextul istoric şi cadrul politic în care s-a format profesional Silviu Ţeposu, activitatea didactică-pedagogică desfăşurată în sfera învăţământului şi activitatea depusă în cadrul Asociaţiunii ASTRA, în special al Despărţământului Sibiu. Lucrarea include, de asemenea, un interviu acordat de doamna prof. dr. Lucia Ana Ţeposu-Marinescu, unica fiică a marelui astrist Silviu Ţeposu. În finalul volumului cititorii vor regăsi Bibliografia selectivă, dar şi catalogul Fondului Documentar Silviu Ţeposu aflat în patrimoniul Bibliotecii ASTRA, (autografe, dedicaţii pe foi de titlu, cărţi de vizită, file de corespondenţă, fotografii).

În Concluziile volumului monografic „Silviu Ţeposu, un senior al ASTREI”, autoarea Irina Racoviţan notează astfel: „Silviu Ţeposu este un senior al Astrei. El face parte din galeria aproape nesfârşită de iluştri cărturari ardeleni care, prin truda lor pentru ridicarea prin cultură, prin educaţie a poporului de rând, au făcut ca Astra, în cei circa 100 de ani de existenţă până la desfiinţarea din 1950, să devină un simbol naţional.” (p. 220)

Cu prilejul lansării volumului amintit, alături de autoare se vor afla: dl. Răzvan C. Pop, managerul bibliotecii publice sibiene, d-na prof. Ana Grama, dl. Alexiu Tatu, director al Arhivelor Statului şi prof. dr. Zeno Pinter. Publicul interesat de eveniment este aşteptat la Biblioteca ASTRA Sibiu, în spaţiul American Corner (Str. George Bariţiu, Nr. 7, Corp B, etaj 5), joi, 19 ianuarie 2023, la ora 17:00.