6 iulie 2022

Lansare proiect „Angajaţi competitivi pe piaţa muncii din Regiunea Sud – Est” (POCU/726/6/12/135293)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea, în calitate de lider de parteneriat, a demarat în data de 01.04.2021 proiectul „Angajaţi competitivi pe piaţa muncii din Regiunea Sud-Est”, în parteneriat cu Asociaţia Formare, Dezvoltare, Asistenţă – ForDa Buzău, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Asociaţia Centrul de Calificare şi Pregătire Profesională Buzău.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii – 10.iii. Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă, ca oportunitate pentru creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea statutului pe piaţa muncii a angajaţilor, cu precădere a acelora care aparţin categoriilor dezavantajate (persoane fără calificare sau cu un nivel scăzut de calificare, persoane din zonele rurale) din Regiunea Sud-Est.

Rezultate asteptate:

– Creşterea gradului de informare şi conştientizare pentru promovarea importanţei formării profesionale şi participării la programele de FPC.

– Creşterea participării la programele de consiliere profesională şi tutorat, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi locuri de muncă a 660 angajaţi din Regiunea Sud Est.

– Creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi cerute de dinamica tehnologiei şi a pieţei muncii pentru un număr de 560 angajaţi, din care 90 angajaţi sunt necalificaţi sau au un nivel scăzut de calificare, 50 angajaţi au vârsta de peste 40 ani, 34 angajaţi provin din mediul rural defavorizat.

– Creşterea numărului de angajaţi din Regiunea Sud Est ale căror competenţe şi abilităţi profesionale aferente cerinţelor locurilor de muncă din ocupaţia Ospătar vor fi recunoscute şi certificate.

Perioada de desfăşurare: 01.04.2021- 31.03.2023

Valoare totală proiect: 4.726.680,65 lei din care 4.017.678,61 lei reprezintă cofinanţarea de la Uniunea europeană din Fondul Social European

Date de contact:

Camera de Comert, Industrie, Navigaţie si Agricultura Constanţa, Bdul Alexandru Lăpuşneanu nr.185 A, Constanţa; Tel: 0241-618475, 0241-550960; e-mail:drc@ccina.ro; www.ccina.ro.