27 iunie 2022

Lansarea bursei de cercetare postdoctorală „Maya şi Nicolae Simionescu”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Societatea Română de Biologie Celulară şi Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, cu sprijinul doamnei Academician Maya Simionescu, anunţă lansarea bursei de cercetare postdoctorală „Maya şi Nicolae Simionescu”.

Informaţii generale

Bursa „Maya şi Nicolae Simionescu” se acordă anual prin competiţie, începând din anul 2022;

Valoarea bursei postdoctorale, acordată de Doamna Acad. Maya Simionescu, este în valoare de 10.000 euro şi se acordă pentru finanţarea unui proiect de cercetare desfăşurat timp de 12 luni;

Aplicaţia va fi în domeniul ştiinţelor biomedicale – „Cercetare biomedicală fundamentală şi aplicativă în beneficiul sănătăţii omului”.

Programul se adresează cercetătorilor cu vârsta de maximum 45 de ani şi care activează în Instituţii de cercetare/Universităţi de pe teritoriul României Competiţia va consta în doua etape:

Etapa I – preselecţia: depunerea rezumatului proiectului (max. 500 cuvinte), însoţit de un CV- format Europass;
Etapa II – depunerea dosarului complet, care cuprinde proiectul de cercetare in extenso.

Calendar concurs

Lansarea competiţiei: 8 iunie, 2022

Data de depunere rezumat însoţit de CV: 29 iunie, 2022

Rezultate evaluare Etapa I: 13 iulie, 2022

Data de depunere a dosarului: 10 august, 2022

Anunţarea câştigătoarei/câştigătorului: 15 septembrie, 2022 începerea proiectului şi a finanţării: 1 octombrie, 2022

Finalizare proiect: 1 octombrie 2023

Condiţii de înscriere şi participare

La concursul pentru acordarea bursei „Maya şi Nicolae Simionescu” au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt cetăţeni români cu domiciliul stabil în România sau care vor lucra în România pe perioada bursei;
b) sunt absolvenţi de studii superioare, cu diplomă de licenţă/maşter şi sunt doctori în domeniile biologie/biofizică/ştiinţele naturii/medicină (conform legii);
c) au cunoştinţe de limba engleza cel puţin de nivel mediu;

Rezumatul însoţit de CV (etapa I) şi dosarul de concurs care include proiectul de cercetare in extenso (Etapa II) se trimit în format electronic la adresa de e-mail: bursa.simionescu@icbp.ro Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.icbp.ro/static/en/en-education_training/bursa maya si nicolae simionescu.html

Acad. Maya Simionescu
Preşedinte – Societatea Română de Biologie Celulară

Sursa foto Pixabay