Publicat: 8 Februarie, 2012 - 13:53
Share
În cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE şi a consultanţilor acestora

În data de 09.02.2012 MECMA-OI IMM lansează campania de instruire a beneficiarilor contractelor implementate în cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE şi a consultanţilor acestora, în cadrul  conferinţei naţionale organizată la ora 9.30 la Hotel Capital Plaza, Bucureşti.

Această campanie de instruire face parte din proiectul “Organizarea unei campanii de seminarii, mese rotunde, work-shopuri, care să asigure creşterea nivelui de pregătire al beneficiarilor contractelor de finanţare şi al consultanţilor acestora în cadrul operaţiunilor aflate în gestionarea OI IMM“, proiect co-finanţat prin Axa Prioritară 5 de Asistenţă Tehnică a POS CCE şi implementat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (OI IMM) al Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Obiectivul proiectului este acela de a asigura creşterea nivelului de pregătire al beneficiarilor contractelor de finanţare şi al consultanţilor acestora în cadrul operaţiunilor aflate în gestionarea OI IMM, contribuind la buna implementare a fondurilor alocate prin POS CCE.

Proiectul se implementează în toate judeţele ţării având o durată totală de 24 de luni. Tematica evenimentelor ce urmează a fi organizate se va baza pe o comunicare cu mediul de afaceri, subiectele abordate fiind preluate din realitatea implementării proiectelor finanţate prin POS CCE Axa Prioritară 1. Evenimentele vor încuraja comunicarea şi vor oferi participanţilor soluţii concrete la problemele cu care aceştia se confruntă atât în accesarea fondurilor cât şi în implementarea proiectelor, având ca obiectiv creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene dar şi a numărului de proiecte de succes.