25 mai 2022

Lansarea cărţii Eminescu and India

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joi, 18 martie 2021, ora 11:00, la Muzeul Naţional al Literaturii Române a avut loc lansarea cărţii Eminescu and India, de Amita Bhose, apărută la editura Cununi de stele în martie 2021.

Cartea a apărut cu sprijinul financiar al Ambasadei Indiei la Bucureşti.

Evenimentul a avut loc în prezenţa Excelenţei Sale, domnul Rahul Shrivastava, ambasador al Indiei la Bucureşti, Carmen Muşat-Coman, editoare Cununi de stele şi fostă studentă a Amitei Bhose, directorul MNLR – domnul Ioan Cristescu, Elena Loreta Popa, specialist PR al MNLR.

Eminescu and India este varianta engleză (tradusă din română de către autoare) a tezei de doctorat pregătită de autoare între anii 1971-1975, sub îndrumarea prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Buşulenga, susţinută în 1975 şi publicată în 1978. (republicată în 2009 şi 2011 de editura Cununi de stele)

Eminescu şi India / Eminescu and India este considerată „cea mai amplă şi mai sistematică tratare a problemei relaţiilor dintre gândirea indiană şi opera lui Mihail Eminescu” (Sergiu Al-George) iar autoarea şi-a câştigat renumele de „a fi unul dintre cei mai avizaţi cercetători ai istoriei pătrunderii culturii indiene în spaţiul cultural european.” (George Munteanu).

Efortul comparatist al Amitei Bhose a fost considerat, la vremea respectivă, o pledoarie pentru reevaluarea statutului şi rolului culturii româneşti în cadrul culturii universale.

Virgil Cândea, istoric al culturii, o consideră „o lucrare de referinţă pentru eminescologi” iar Marin Bucur, cercetător – „o operă originală, de concepţie şi studiu riguros”, „prima carte în privinţa cercetării comparatiste indo-române”.

Parcurgerea treptelor pentru a coborî în inima problemei este ireproşabilă: cultura indiană în Europa, cultura indiană în România, cultura indiană în formaţia erudită a lui Eminescu, cultura indiană în creaţia eminesciană” – Edgar Papu.

Amita Bhose arată că spiritul Indiei se află în ţara noastră mai la el acasă decât oriunde în Europa. Opera nici unui alt poet al lumii nu oglindeşte şi nu absoarbe atât de adânc spiritul Indiei ca opera lui Eminescu. Sinteza spiritului european şi indic în opera lui Eminescu poate fi o adevărată revoluţie în difuzarea mondială a creaţiei lui Eminescu, deoarece îl raportează pe marele nostru poet la o temă universală. Demonstraţia Amitei Bhose face apel la interesul indianiştilor din lume şi din India şi-l pune să lucreze pentru gloria literaturii române.

Eminescu şi India/ Eminescu and India este nu numai o cercetare a influenţelor indiene în opera eminesciană ci şi „o confirmare a locului de hotărâtoare răscruci şi influenţe pe care-l reprezintă în cultura universală contribuţia românească”. (Zoe Dumitrescu-Buşulenga).

În demersul său, autoarea a mers pe drumuri nebătute, concluzionând: „Mihai Eminescu e singurul poet european care a făcut India nemuritoare în ţara sa”.

Amita Bhose (Calcutta,1933 – Bucureşti, 1992) este prima traducătoare a lui Eminescu în spaţiul asiatic – Eminescu: Kavita (Poezii), Calcutta, 1969 -, traducerile fiind realizate în bengali, şi şi-a dedicat întreaga existenţă interpretării cât mai exacte a tuturor „urmelor” şi influenţelor indiene în opera eminesciană. Dragostea pentru poezia lui Eminescu a determinat-o să se stabilească în România, unde a predat bengali, sanscrită şi civilizaţie indiană la Universitatea Bucureşti, totodată traducând în bengali literatură română, scriind articole, studii, susţinând conferinţe despre Eminescu, literatura română şi indiană.