29 septembrie 2022

Lansarea cărţii „Muzeul – de la cabinet de curiozităţi, la instituţionalizare. Evoluţia reglementărilor legislative şi administrative din domeniul muzeal”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

MUZEUL – DE LA CABINET DE CURIOZITĂŢI LA INSTITUŢIONALIZARE
Lansare de carte

21 septembrie 2022, ora 17.00, Sala Media
Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Muzeul Naţional al Ţăranului Român vă aşteaptă miercuri, 21 septembrie 2022, ora 17.00, la Sala Media, la lansarea cărţii „Muzeul – de la cabinet de curiozităţi, la instituţionalizare. Evoluţia reglementărilor legislative şi administrative din domeniul muzeal”, de Alis Vasile. Volumul a fost publicat la Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2022.

Intrarea la eveniment este liberă.

„Muzeul – de la cabinet de curiozităţi, la instituţionalizare. Evoluţia reglementărilor legislative şi administrative din domeniul muzeal” are ca obiect cadrul normativ de reglementare a domeniului muzeal şi a muzeului ca instituţie, analizat din perspectivă istorică şi, totodată, comparativ, prin raportare la cadrul normativ legislativ, dar şi la norme şi metodologii cu caracter ştiinţific şi administrativ.

Structurată în patru părţi principale, lucrarea urmează un traseu cronologic, parcurgând, mai întâi, istoria muzeului, de la primele forme ale colecţionismului până la momentul actual, unul al transformărilor, continuând cu modul în care, la nivel internaţional, a fost tratată problematica patrimoniului cultural mobil şi a aşezămintelor muzeale, inclusiv prin prezentarea a patru sisteme naţionale normative şi administrative (cele din Franţa, Italia, Germania şi Marea Britanie) în raport cu sistemul existent în România, la rândul său expus detaliat în evoluţia sa istorică.

Propunându-şi să fie un instrument util de lucru pentru specialiştii din domeniul muzeal şi juridic, ca şi pentru toţi cei interesaţi de protejarea patrimoniului cultural mobil, studiul a urmărit identificarea unor concepte şi principii de drept comune sistemelor naţionale actuale de reglementare a muzeelor, a unor modele de bună practică, şi formularea unor alternative la prevederile legale existente în România, în contextul în care cadrul legislativ naţional s-a dovedit, nu de puţine ori, insuficient, imperfect sau ineficient şi lipsit de un necesar fundament teoretic şi de o analiză exhaustivă a aspectelor practice ale aplicării normelor curente.

Alis Vasile este specialist în domeniul patrimoniului cultural, cu o experienţă profesională de peste 20 de ani, în domeniul culturii. Licenţiată în muzeografie, conservare-restaurare şi ştiinţe juridice, cu un masterat în managementul patrimoniului cultural şi doctor în arte vizuale, Alis Vasile a activat în cadrul Ministerului Culturii şi al unor importante instituţii publice de cultură – Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional „George Enescu”, Muzeul Municipiului Bucureşti, British Council România -, contribuind, de-a lungul timpului, la elaborarea mai multor acte normative din domeniul muzeal şi al protejării patrimoniului. Începând cu anul 2015, în calitate de lector-formator, a susţinut numeroase cursuri de specializare în aria muzeologiei, în programul coordonat de Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală.