10 august 2022

Lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescăreşti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Astăzi, 10.06.2022 Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, anunţă lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescăreşti finanţată prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale:
– Măsura 1 – Diversificarea activităţii de pescuit si crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării.
– Măsura 2 – Valorificarea patrimoniului natural şi măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării.
– Măsura 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei.

Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.

Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 15.06.2022, ora 12.00.

Data şi ora închiderii depunerii de proiecte: 15.07.2022, ora 12.00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanţare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat anterior.

Cererea de finanţare împreună cu documentele suport anexate, se vor transmite sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 1 – Diversificarea activităţii de pescuit şi crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării este de 5.500.000,00 lei, echivalentul a 1.111.942,25 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 2 – Valorificarea patrimoniului natural si măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării este de 3.500.000,00 lei, echivalentul a 707.599,61 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei este de12.928.253,62 lei, echivalentul a 2.613.722,09 euro.

Cursul de schimb INFOREURO este de 4.9463 LEI/ EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022.

Vă aşteptăm în număr cât mai mare şi vă asigurăm atât de suportul nostru, cât şi de o transparenţă totală.

Manager Proiecte,
Valentin MOLDOVEANU

Sursa foto pexels