8 decembrie 2021

Lansarea Concursului Internaţional de Soluţii „Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ordinul Arhitecţilor din România şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă oficial lansarea Concursului Internaţional de Soluţii „Liceul Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca”.

Concursul de soluţii are ca scop selectarea celei mai bune soluţii în vederea extinderii şi amenajării Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca şi a străzilor adiacente, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

Municipiul Cluj-Napoca, îmbrăţişând pe deplin crezul că educaţia stă la baza unei societăţi sănătoase, a demarat un program de reabilitare a infrastructurii şcolare, pe care doreşte să îl continue cu ajutorul fondurilor europene. Strategia UE de alocare a acestora susţine renovarea clădirilor şi creşterea calităţii spaţiilor din clădirile publice, respectiv a celor educaţionale.

Pentru Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, municipalitatea a ales ca demers concursul de soluţii de arhitectură pentru a găsi soluţia cea mai bună de rezolvare a problemelor actuale ale acestui liceu şi a spaţiului urban adiacent.

Autoritatea contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiţii.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor – UIA, prevederile Recomandărilor Internaţionale pentru Concursuri de arhitectură şi urbanism adoptate în Conferinţa Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluţii OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Concursul de soluţii este public, într-o singură fază, deschis pentru România, ţările Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

Concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeaşi lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câştigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

1. arh. Daniel Pop – reprezentant Autoritate Contractantă

2. arh. Johannes Bertleff – România

3. arh. Ştefan Tuchilă – Franţa

4. arh. Horia Marinescu – Austria

5. arh. Mihaela Criticos – România

6. arh. Mariana Michiu – reprezentant OAR Filiala Transilvania

7. arh. Şerban Patrulius – România

Membri supleanţi:

8. arh. Maria Duda – România

9. arh. Daniela Calciu – România

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 2.499.780 RON, fără TVA

Premiul II: 83.000 RON

Premiul III: 41.500 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului 09.08.2021

Data lansării oficiale în SEAP

Data limită Predare proiecte 29 octombrie 2021 ora 16:00

Jurizare proiecte 05 – 07 noiembrie 2021

Anunţ oficial câştigător (conferinţă de presă cu juriul) 08 noiembrie 2021

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: www.oar.archi/ro/concursuri/liceul-nicolae-balcescu-cluj-napoca

şi în limba Engleză: www.oar.archi/en/concursuri/nicolae-balcescu-highschool-cluj-napoca

De asemenea, vă invităm să urmăriţi, în continuare, pentru anunţuri şi ştiri privind concursul pagina de Facebook OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

sau pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecţilor din România:

https://www.facebook.com/OARNational/