29 mai 2022

Lansarea Declaraţiei privind promovarea jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a găzduit şi moderat miercuri, 3 noiembrie 2021, în format virtual, evenimentul de lansare a Declaraţiei privind promovarea jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie, demers iniţiat în iunie 2021 de către ministrul afacerilor externe al României şi susţinut de un grup-nucleu de state dintre care fac parte Confederaţia Elveţiană, Japonia, Principatul Liechtenstein, Statele Unite Mexicane, Regatul Ţărilor de Jos, Noua Zeelandă, Regatul Norvegiei, Regatul Spaniei şi Republica Polonă.

Această iniţiativă a României, al cărei moment de lansare, prin evenimentul de astăzi, are loc în cadrul Săptămânii de Drept Internaţional a Comisiei a VI-a Juridice a Organizaţiei Naţiunilor Unite, corespunde poziţiei constante a ţării noastre de susţinere fermă a valorificării instrumentelor de drept în sprijinul păcii şi securităţii internaţionale şi de recunoaştere a rolului Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) ca promotor şi garant al supremaţiei dreptului în relaţiile internaţionale şi de consolidare a statului de drept la nivel internaţional, înscriindu-se totodată în contextul marcării în acest an a 75 de ani de la şedinţa inaugurală a instanţei internaţionale de la Haga.

Acţiunea de astăzi s-a desfăşurat în continuarea mesei rotunde de nivel înalt găzduite de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu la 24 iunie 2021, în format virtual, prin care a fost anunţată această iniţiativa României de a lansa o campanie la nivel global pentru încurajarea statelor să accepte jurisdicţia contencioasă a CIJ (http://www.mae.ro/node/56003).

În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a anunţat, în continuarea demersului început în luna iunie a acestui an, elaborarea de către România, împreună cu statele din grupul-nucleu, a Declaraţiei care susţine acceptarea jurisdicţiei CIJ (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/declaration_on_promoting_the_jurisdiction_of_the_international_court_of_justice.pdf), care încurajează toate statele membre ale ONU să accepte şi să recurgă la jurisdicţia CIJ, în conformitate cu prevederile relevante ale Statutului Curţii, în scopul soluţionării paşnice a oricăror diferende survenite în relaţiile dintre ele.

Şeful diplomaţiei române a subliniat că odată cu lansarea acestei Declaraţii, România, alături de statele din grupul-nucleu, dau startul campaniei la scară globală în sprijinul intensificării recurgerii la jurisdicţia CIJ, valorificând, astfel, la maximum, potenţialul Curţii de a contribui la soluţionarea paşnică a conflictelor şi, prin aceasta, la consolidarea ordinii internaţionale bazate pe reguli şi a statului de drept la nivel internaţional (International Rule of Law). În acest sens, ministrul Bogdan Aurescu a punctat că documentul evidenţiază beneficiile acceptării de către state a jurisdicţiei obligatorii a Curţii şi a includerii de clauze compromisorii în tratatele internaţionale, vizând supunerea diferendelor dintre ele competenţei CIJ.

Ministrul Bogdan Aurescu a anunţat că Declaraţia va fi deschisă spre acceptare de către toate statele interesate şi a invitat ansamblul statelor membre ONU să se alăture acestui demers. România, prin Misiunea sa Permanentă la ONU din New York, urmează să acţioneze ca depozitar al Declaraţiei şi al corespondenţei diplomatice prin care va fi comunicat acceptul pentru alăturarea la iniţiativă.

„Dincolo de poziţia mea actuală de ministru al afacerilor externe al României, sunt şi profesor de drept internaţional şi membru al Comisiei de Drept Internaţional, precum şi fost Agent care a pledat în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie. De aceea, pentru mine este mai mult decât natural să acord o mare importanţă soluţionării diferendelor pe cale paşnică, nu doar din perspectivă teoretică, dar şi practică. Respectarea acestui principiu fundamental se plasează în inima politicii externe a României, împreună cu respectul pentru întregul corp al dreptului internaţional şi promovarea statului de drept la nivel internaţional. Aceasta ar trebui să fie parte integrantă a politicii externe a absolut tuturor statelor din lume. Cred cu fermitate că una din căile concrete prin care putem atinge acest obiectiv constă în întărirea CIJ. Prin susţinerea şi alăturarea la această Declaraţie, statele îşi vor reconfirma angajamentul de a-şi fundamenta deciziile de politică externă pe respectarea dreptului internaţional, precum şi disponibilitatea de a-şi susţine poziţiile naţionale cu argumente juridice în faţa principalei instanţe internaţionale, ca modalitate de aplicare concretă a principiului soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale, consacrat de Carta ONU”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu cu acest prilej. Având în vedere încrederea sporită a statelor în activitatea Curţii, reflectată prin creşterea numărului cauzelor aflate pe rolul său şi a diversităţii geografice şi tematice a acestora, ministrul Bogdan Aurescu a exprimat speranţa obţinerii unui sprijin semnificativ pentru iniţiativă, în spiritul promovării idealului acceptării universale a jurisdicţiei CIJ. Totodată, în cadrul dezbaterilor, Bogdan Aurescu a amintit exemplul României care, în 2015, în perioada primului său mandat de ministru al afacerilor externe, a acceptat, prin lege, jurisdicţia obligatorie a CIJ, devenind al 72-lea stat care face un astfel de pas, în prezent fiind în total 74 de state care au acceptat jurisdicţia obligatorie a Curţii.

Intervenţiile din cadrul evenimentului au reconfirmat rolul esenţial al Curţii Internaţionale de Justiţie la menţinerea păcii prin aplicarea dreptului internaţional, precum şi la promovarea statului de drept la nivel global. Participanţii au salutat iniţiativa ministrului român al afacerilor externe Bogdan Aurescu de lansare a acestei campanii globale pentru încurajarea acceptării de către tot mai multe state membre ONU a jurisdicţiei CIJ şi au exprimat angajamentul pentru promovarea activă a acestui demers.

Intervenţia ministrului afacerilor externe este disponibilă, în format video, aici: http://www.mae.ro/node/57076.

Textul Declaraţiei privind promovarea jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie este disponibil aici: http://www.mae.ro/node/57075.

Ideea iniţiativei de lansare a unei campanii globale de promovare a acceptării jurisdicţiei obligatorii a CIJ a fost avansată pentru prima oară de către ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu cu prilejul întâlnirii sale cu Preşedintele CIJ din data de 9 noiembrie 2020 cu ocazia vizitei sale la Palatul Păcii din Haga, sediul CIJ (https://www.mae.ro/node/54131).

Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), cu sediul la Haga, este organul principal judiciar al ONU şi cea mai prestigioasă şi respectată instanţă internaţională. A fost înfiinţată în 1945, în baza Cartei ONU. Până în prezent, pe rolul Curţii au fost înregistrate 181 de cazuri.

CIJ a soluţionat, prin a 100-a hotărâre a sa, pronunţată cu unanimitate la 3 februarie 2009, cazul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina), acordând României 9700 kmp˛ de platou continental şi zonă economică exclusivă, adică 79,34% din suprafaţa în dispută.

La data de 23 iunie 2015, România a depus o declaraţie, la Secretarul General al ONU, în baza art. 36 (2) din Statutul CIJ, prin care a declarat că recunoaşte ca obligatorie jurisdicţia Curţii.