7 iulie 2022

Lansarea proiectului „Acces spre succes”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

COMUNICAT privind demararea Proiectului „Acces spre succes”

Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID), în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „Acces spre succes”, cod PN2058, care îşi propune să aducă o contribuţie activă la creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivel local şi naţional prin îmbunătăţirea competenţelor formale şi non-formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creşterea gradului de promovabilitate a acestora în licee şi prin dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi competenţelor necesare profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează creşterea participării şcolare cu cel puţin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul ţintă primar şi creşterea ratei de tranziţie în învăţământul şcolar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului.

Prin proiectul „Acces spre succces”, 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani, în situaţii de risc de abandon şcolar, din 12 şcoli din judeţele Sibiu şi Mureş, în majoritate din mediul rural, vor beneficia de activităţi educaţionale, non-formale şi de integrare socială în vederea prevenirii abandonului şcolar şi/sau părăsirii timpurii a şcolii. Un parcurs şcolar cât mai complet şi dezvoltarea unor abilităţi psiho-emoţionale sănătoase şi creşterea încrederii în sine, le vor asigura acestor copii, în viitor, premisele pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi mai incluzive şi coezive.

Măsurile adresate direct grupului primar de beneficiari sunt corelate cu măsuri auxiliare adresate colegiilor acestora de şcoală, cadrelor didactice şi psihologilor, dar şi grupelor de părinţi.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, între 01.09.2021 şi 28.02.2024 în localităţile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârţişoara, Cristian, Răşinari (jud. Sibiu) si Albesti, Saschiz, Târnăveni, Sîncraiu de Mureş (jud. Mureş).

Conferinţa online de lansare a proiectului „Acces spre succes” va avea loc în perioada 19.01.2022 (orele 12.00-18.00) – 20.01.2022 (orele 15.00-18.00) pe platforma Zoom. Vor fi oferite informatii complete privind programul de măsuri educaţionale formale şi non-formale şi de consiliere individuală care vor fi întreprinse în cadrul proiectului. Persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea printr-un email trimis pe adresa office@fecid.ro.

Daniela Preda – Manager proiect
Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare