Publicat: 28 Iunie, 2018 - 20:00

Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Primăria Comunei Tăureni, Școala Gimnazială Tăureni și  Asociația Culturală Amphion, anunță demararea proiectului SCAN – Salvați copiii de abandon și neintegrare!

Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Primăria Comunei Tăureni, Școala Gimnazială Tăureni și  Asociația Culturală Amphion, anunță demararea proiectului „SCAN – Salvați copiii de abandon și neintegrare!”, ID POCU/74/6/18/108108, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, implementat în Regiunea Centru, judeţul Mureş.

Obiectivul  general al proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație în comunitățile Tăureni, Sînger și Șăulia, prin dezvoltarea unor servicii educative integrate și prin creșterea implicării membrilor comunităților în menținerea în sistemul de educație a celor aflați în risc de a părăsi școala.

În prezent, educația din România (și din întreaga Uniune Europeană) se confruntă cu o serie de dificultăți, printre care abandonul școlar este cea mai gravă, cu consecințe negative atât asupra tânărului care abandonează educația, cât și asupra întregii societăți. Activitățile din proiect își propun să creasca motivația elevilor pentru a studia și să reducă rata absenteismului și a abandonului școlar. Activitățile din proiect le vor permite elevilor să-și întărească încrederea în ei înșiși, dându-le oportunitatea de a se exprima în noi modalități, de a-și depăși limitele, de a (re)găsi motivația pentru studiu - și au ca scop diminuarea ratei absenteismului și abandonului școlar.

Totodată, partenerii din proiect îsi propun să le dezvolte elevilor sentimentul apartenenței la un grup, să creeze un spațiu în care se stimulează creativitatea și inițiativa elevilor. Prin activitățile propuse se urmărește, de asemenea, creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea cetățeniei active și a evoluței personale.

Obiectivele propuse vor fi însoțite de măsuri de sprijin financiar alocate copiilor proveniți din medii dezavantajate, în vederea menținerii acestora în sistemul de educație și pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii. În urma derulării proiectului se va dezvolta un model de bună practică testat și însoțit de o metodologie clară de implementare privind educația preșcolară și educația remedială în rândul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care va fi îmbunătățit și replicat.

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive prin: prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii; corectarea fenomenului de abandon școlar (prin activități și programe de educație remedială, inclusiv programe de tip „A doua șansă”); dezvoltarea unor servicii acordate părinților elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, inclusiv sprijin financiar.

Grupul țintă al proiectului e format dintr-un număr de 905 copii, 71 cadre didactice, 50 tineri care au abandonat școala și sunt sprijiniți să reia activitățile școlare în vederea finalizării. Beneficiile evaluabile pentru grupurile țintă sunt:

1. Pentru elevi cu risc de părăsire timpurie: Asistență educațională centrată pe creșterea interesului pentru educația primară și gimnazială, inclusiv prin ajutoare care să faciliteze activitatea de învățare;

2. Pentru părinți sau tutori: Diversificarea formelor de sprijin și furnizarea unor programe de consiliere non-formală; educație parentală pentru a înțelege importanța educației și a rolului lor în educația copiilor;

3. Pentru persoanele care au părăsit timpuriu educația: acordarea de asistență și sprijin de tip ”A doua șansă” - pentru recuperarea abilităților personale și competentelor generale și revenire la școală.

Proiectul are la bază un parteneriat constitutit formal între Asociația Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Comuna Tăureni, Școala Tăureni și Asociația Culturală Amphion -  și non formal cu Primăria Sânger și Primăria Zau de Câmpie. Corolarul acestui proiect constă în aplicarea principiului activității solidare la nivelul comunității între autorități, cadre didactice, părinți și alți actori interesați de educație de bază, cu activități preventive și remediale, servicii adaptate și sprijin financiar pentru corectarea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii la nivelul învățământului primar și secundar.

Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 9.215.812,58 lei și se implementează pe durata a 36 de luni, în perioada 14.05.2018 – 13.05.2021.

Tag-uri Nume: