Publicat: 3 Ianuarie, 2014 - 15:48
Share

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță derularea proiectului “Șanse egale în comunitatea noastră”, POSDRU/122/6.2/G/124026.
Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.2 “Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a încheiat un contract de finanțare cu Organismul Intermediar (regional) pentru Programul operațional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” București – Ilfov.

Proiectul “Șanse egale în comunitatea noastră” are ca obiectiv general stimularea integrării pe piata muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile. Proiectul își propune o abordare orientată către integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile dar și către angajatori, personal al agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare a grupurilor vulnerabile, personal al organizațiilor societății civile.

Rezultatele preconizate pe termen mediu și lung au în vedere dezvoltarea unei piețe a muncii dinamice, formarea în domenii specificie incluziunii socio-profesionale a personalului din structurile care furnizează servicii sociale și de ocupare a forței de muncă, persoane aparținând grupurilor vulnerabile mai bine informate și orientate profesional, mai bine pregătite, cu calificări armonizate la necesitățile unei piețe a muncii tot mai dinamice, cu șanse crescute de a se integra și/sau adapta locurilor de muncă disponibile.

Proiectul “Șanse egale în comunitatea noastră” se derulează în București, sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.