7 iulie 2022

Lansarea proiectului Step by Step towards an Inclusive Society

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Federaţia UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) anunţă lansarea proiectului Step by Step towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat de Federaţia UNOPA în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone şi pentru grupuri ţintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului şi promovarea tratamentului egal, prin programe de cetăţenie activă.

Proiectul se desfăşoară la nivel naţional şi va implica preponderent beneficiari din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.

Obiectivele proiectului sunt:

1. La finalul proiectului a crescut capacitatea a 15 ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri vulnerabile insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, de a derula programe de cetăţenie activă privind drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal şi de a acorda asistenţă şi suport victimelor discriminării.

Serviciul de asistentă şi suport va fi pus în funcţiune şi la nivelul aplicantului şi partenerului, astfel în total vor exista 17 ONG-uri care oferă servicii victimelor discriminării.

2. Pe perioada proiectului, 40 de tineri din grupuri vulnerabile insuficient deservite aflate la risc de discriminare, au dezvoltat aptitudini în sfera cetăţeniei active, apărării drepturilor omului, combaterii discriminării şi promovării tratamentului egal – dar şi au demonstrat abilităţi de integrare socială şi implicare activă în comunitate.

O parte din tinerii instruiţi devin mentori ai voluntarilor în derularea de campanii informare, educare şi consiliere (IEC) în domeniul drepturilor omului, iar ceilalţi oferă suport direct victimelor discriminării.

3. Până la finalul proiectului, a crescut gradul de informare şi conştientizare în rândul a 54.000 de cetăţeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal.

Proiectul se adresează principalelor categorii de persoane aflate la risc de discriminare în România: „teama de diferenţă se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în persoane LGBT(74%), romi (72%),[…] persoane cu HIV/SIDA(58%),[]” conform sondajului CNCD-IPP-IRES (2018). Acelaşi sondaj arată că „raportarea identitară la persoane cu caracteristici diferite se face preponderent după starea de sănătate (61%)”, fapt confirmat şi de studiul „Societatea românească şi afecţiunile cronice” derulat de COPAC (2015), care indică că pacienţii cu boli cronice se confruntă şi cu discriminarea asociată bolii (36%). Tot în societatea românească, conform studiului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE (2014), 30% dintre femei spun că au fost afectate de violenţă fizică sau sexuală la un moment dat în viaţă, aceste comportamente reprezentând tot încălcări ale drepturilor omului.

Bugetul total al proiectului este de 226,449.00 euro şi beneficiază de o finanţare în valoare de 214.929 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni (01.04.2021 – 30.11.2022).