10 august 2022

Laszlo Borbely: Am finalizat sistemul de monitorizare al indicatorilor de dezvoltare durabilă până în 2030

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Guvernului României, împreună cu Institutul Naţional de Statistică au organizat astăzi workshop-ul de consultare cu factorii implicaţi în procesul de monitorizare şi raportare a implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 privind utilizarea setului naţional de indicatori de dezvoltare durabilă. Scopul evenimentului a fost acela de a consolida colaborarea dintre Institutul Naţional de Statistică, ministere şi alte instituţii furnizoare de date statistice astfel încât monitorizarea Strategiei de dezvoltare durabilă să funcţioneze coerent şi unitar.

„Am finalizat sistemul de monitorizare al indicatorilor de dezvoltare durabilă până în 2030. Este clar că nu putem formula politici publice coerente şi aplicate fără să avem date. Nu putem monitoriza implementarea Strategiei fără aceste date esenţiale. Reprezentanţii instituţiilor care trebuie să raporteze indicatorii au primit astăzi informaţii folositoare privind mecanismul de raportare a celor 291 de indicatori. Nu ne oprim. Am demonstrat că putem face echipă la nivel guvernamental pentru a accelera implementarea Agendei 2030 şi vom continua să atragem alături de noi întreaga societate în acest demers”, a declarat consilierul de stat Laszlo Borbely.

La rândul său, domnul Tudorel Andrei, preşedinte al Institutului Naţional de Statistică (INS), a subliniat complexitatea procesului de consultare între INS şi factorii implicaţi în furnizarea de date statistice, proces care a ţinut seama pe de o parte de armonizarea indicatorilor naţionali cu cei europeni şi, pe de altă parte, de existenţa surselor de date administrative şi a celor statistice. De asemenea, preşedintele INS a subliniat necesitatea actualizării permanente a listei de indicatori statistici astfel încât INS să poată furniza factorilor decidenţi date statistice relevante, pertinente şi de interes.

În finalul cuvântului adresat participanţilor la această întâlnire, domnul Tudorel Andrei a reiterat importanţa acestui proiect în conturarea şi modernizarea sistemului de indicatori statistici de dezvoltare durabilă.

Pe parcursul workshop-ului au fost prezentate informaţii referitoare la stadiul actual al proiectului şi a fost prezentat Ghidul referitor la setul naţional de indicatori de dezvoltare durabilă pentru autorităţile publice implicate în procesul de monitorizare şi raportare a SNDDR 2030, utilizat în măsurarea implementării Ţintelor stabilite pentru România.

România are, din februarie, un set naţional de indicatori de dezvoltare durabilă. Marea majoritate sunt deja disponibili pe site-ul Institutului Naţional de Dezvoltare Durabilă, secţiunile G şi H de la această adresă.

De asemenea, în cadrul proiectului „România Durabilă” este dezvoltat şi un agregator de date statistice unde se regăsesc atât indicatorii naţionali, cât şi indicatorii Eurostat privind dezvoltarea durabilă alături de date subiective din barometre de opinie publică: http://agregator.romania-durabila.gov.ro/

La întâlnire au participat aproximativ 150 de persoane, reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică (INS), Guvernului României, Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), precum şi reprezentanţi ai instituţiilor implicate în furnizarea de date statistice din domeniul dezvoltării durabile şi/sau care utilizează setul de indicatori de dezvoltare durabilă validat de către membrii Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD) în luna februarie 2022.

Workshop-ul de consultare cu factorii implicaţi în procesul de monitorizare şi raportare a implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 privind utilizarea setului naţional de indicatori de dezvoltare durabilă este o acţiune sprijinită prin proiectul „România durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Sursa foto UDMR