5 octombrie 2022

Lazar Katalin obţine locul întâi la prestigiosul Concurs Naţional de Interpretare „Eduard Caudella”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Avem deosebita bucurie de a anunţa succesul obţinut de studenta Lazar Katalin, care urmează cursurile din programul de studii „Interpretare Muzicală – Instrumente” (flaut), clasa domnului Conf. Univ. Dr. Matei Ioachimescu. Aceasta a câştigat locul întâi la prestigiosului Concurs Naţional de Interpretare „Eduard Caudella”, organizat de către Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Studenta UVT a strălucit în secţiunea dedicată Instrumentelor de suflat, din cadrul concursului, cu măiestria interpretărilor la „flautul său fermecat”, învingând toţi concurenţii marilor Universităţi Naţionale de Muzică din ţară. Cum în artă studentul îşi urmează maestrul, Katalin a venit în Timişoara din Clujul natal, pentru a studia cu flautistul de talie mondială Matei Ioachimescu, cadru didactic al Facultăţii de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT promovează valorile şi meritocraţia, talentul bine calibrat prin efort şi perseverenţă. Rezultatele sunt meritorii în toate domeniile de specializare ale celor unsprezece facultăţi din UVT, inclusiv pentru cele cu specializări vocaţionale, aşa cum este şi Facultatea de Muzică şi Teatru. O felicit pe studenta acestei facultăţi, Lazar Katalin, premiată în cadrul importantului Concurs Naţional de Interpretare „Eduard Caudella”, ca şi pe maestru care îi conduce studiile, Matei Ioachimescu.”

Cultura instituţională promovată de comunitatea UVT asigură o deschidere amplă spre susţinerea elitelor, iar studenta Lazar Katalin a avut şansa, în acest sens, încă din anul întâi, să cânte pe un flaut de argint.

„Un muzician nu îşi poate atinge întregul potenţial în lipsa unui instrument de calitate. Calitatea instrumentului este un aspect foarte important, chiar decisiv în viaţa studenţilor muzicieni, reprezentând un factor esenţial în ceea ce priveşte motivaţia, inspiraţia şi dezvoltarea armonioasă a laturii artistice şi tehnice” – mărturiseşte studenta laureată.

Înţelegând pe deplin legătura esenţială dintre calitatea instrumentelor pe care studiază studenţii Facultăţii de Muzică şi Teatru şi amplitudinea performanţelor artistice obţinute, Universitatea de Vest din Timişoara derulează un plan de achiziţii a instrumentelor muzicale, componentă care confirmă întreaga abordare academică din comunitatea UVT, exprimată printr-o sintagmă deja consacrată – „La UVT, Cultura este Capitală!”.

Horea Băcanu
Universitatea de Vest din Timişoara
Departamentul de Comunicare, Imagine şi Marketing Instituţional
horea.bacanu@e-uvt.ro
https://uvt.ro/ro/

Comunicate de presă


https://uvt.ro/ro/revista-presei/
https://www.facebook.com/uvtromania
http://univ-unita.eu/