30 septembrie 2022

Lecturi de weekend: Ànnalisa

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Radu (Alexandru) Negrescu-Suțu este un scriitor român stabilit la Paris și un militant anticomunist care a făcut parte din Grup Canal ’77. Tatăl său

a fost colonel combatant pe Frontul de Răsărit, iar mama principesa Georgeta Rudolf Suțu din Iași, stră-strănepoata domnitorului Alexandru Nicolae Suțu. Între 1968 și 1970, a publicat poezie suprarealistă în țară, în reviste studențești și proză scurtă. În 1975 s-a dedicat studiului picturii și Istoriei Artelor, iar în 1977 a semnat apelul lui Paul Goma, a fost arestat și condamnat la un an de muncă forțată la Canalul Dunăre-Marea Neagră. În urma grevei foamei declarată public la 1 septembrie 1977 și ținută efectiv timp de aproape o săptămână în condiții de torturi fizice și psihice din partea Securității și în urma intervenției organizației Amnesty International și a președintelui Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter, este eliberat și expulzat din țară la sfârșitul aceluiași an, obținând azil politic în Franța și stabilindu-se la Paris. A avut mai multe expoziții de pictură religioasă în Austria, Franța și Germania. A publicat mai multe volume de eseuri și nuvele. Între altele, este și autorul Cărții de aur a Familie Suțu, apărută în 2015, la o editură din București.

Volumul pe care îl semnalăm astăzi cuprinde zece nuvele onirico-fantastice, cum spune și subtitlul, despre care Valeriau Mărgineanu scrie:

Autorul „s-a complăcut, în aceste zece nuvele onirico-fantastice, a confunda ficţiunea cu realitatea şi invers, mixându-le într-un athanor… literar, precum îi place să spună, diferit de tiparele cunoscute, încercând, în speranţa că va reuşi, să-şi surprindă cititorii. Le-aş putea compara, într-o oarecare măsură, cu nişte romane poliţiste, în sensul că el, cititorul, nu află decât în final că asasinul este de fapt cel la care nu se gândea şi aştepta nimeni, şi aceasta întrucât finalul nuvelelor sale este întotdeauna neprevăzut şi surprinzător. Cum de obicei este viaţa însăşi.

Abordând îmbinarea realului cu imaginarul, multe fapte, locuri, situaţii şi personaje care există realmente par născocite, pe când altele, care par adevărate, sunt de fapt inventate. Iar derularea acţiunii este de fiecare dată o călătorie prin timp, prin lume, prin istorie, prin limba română, prin noi înşine, fără început şi sfârşit clar, aşa cum de obicei sunt visele, vise în cadrul altor vise, pe care cutezăm uneori a le explora.”

Radu Negrescu-Suțu – Ànnalisa. Proză onirico-fantastică, Editura Junimea, colecția Exit. 161 pag.