Publicat: 8 Iulie, 2017 - 00:00
Share

Pentru că, la orizont, se întrevede o schimbare importantă, imense provocări și răsturnări de situație neașteptate, o criză structurală mai mare decât recenta mare recesiune, cei cinci autori ai cărții de față au elaborat această carte care face diferența de tot ce s-a scris pe temă, deschide un larg dialog și devine o lectură obligatorie pentru studenți cercetători și nu numai. Cartea pune în discuție viitorul sistemului economic pe care îl numim capitalism.

Cei cinci cercetători sunt: Immanuel Wallerstein - Senior Research Scholar la Yale University şi a deţinut funcţia de preşedinte al International Sociological Association, Randall Collins - profesor de sociologie la catedra Dorothy Swaine Thomas, University of Pennsylvania, Michael Mann - profesor emerit de sociologie la UCLA, Ceorgi Derluguian - predă ştiinţe sociale şi politici publice la New York University din Abu Dhabi, Craig Calhoun - director al London School of Economics and Political Science.

”Comu­nismul nu a fost o alternativă viabilă la capitalism – scriu cei cinci. Insă felul în care a fost distrus blocul sovietic după 1989 sugerează ceva important cu privire la viitorul politic al capitalismului.

Această carte nu conţine scenarii apocaliptice. Spre de­osebire de futurologii care prezic viitorul pe termen scurt schimbând variabilele din nişte scenarii existente, noi cre­dem în inutilitatea scenariilor specifice. Evenimentele sunt mult prea accidentale şi imprevizibile, fiindcă depind de voinţa a nenumăraţi indivizi şi de condiţii schimbătoare. Numai dinamica structurală mai profundă se poate calcula într-o oarecare măsură. Doi dintre noi, Collins şi Waller- stein, am prezis la sfârşitul anilor 1970 sfârşitul comunismu­lui sovietic. Dar nimeni nu a putut prezice nici data exactă, nici faptul că tocmai foştii membri ai Comitetului Central vor fi cei care vor sfâşia în mod cu totul iraţional fostele lor poziţii de superputere şi pe cele din industrie. Rezultatul era imposibil de prezis fiindcă nu era inevitabil.

Putem spera tocmai fiindcă viitorul este imprevizibil. Criza sistemică dezbină şi distruge constrângerile struc­turale care sunt ele însele materializarea moştenirii fostelor dileme şi deciziile instituţionale ale anumitor persoane. Mersul obişnuit al afacerilor este împiedicat, şi la asemenea puncte de răscruce istorică apar căi divergente. Capitalis­mul, împreună cu distrugerea creativă a vechilor tehno­logii şi forme de producţie, a fost şi sursa inegalităţii şi degradării mediului. Criza capitalistă profundă poate fi o oportunitate de a reorganiza afacerile planetare ale ome­nirii într-un fel care promovează dreptatea socială şi face ca mediul să fie mai locuibil.”

 

Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Ceorgi Derluguian, Craig Calhoun – Are capitalismul un viitor? Editura Comunicare.ro. Traducere din limba engleză de Veronica Tomescu. 302 pag.

 

 

 

Topic: 

Format: