Publicat: 22 Decembrie, 2019 - 00:00

Niculae Gheran este autorul ediției critice monumentale Rebreanu (23 de volume!), plus alte cinci volume complementare, scrisori, caiete, istorie literară și altele – adică o jumătate de secol de viață și de muncă intensă care l-au transformat într-o legendă, unul dintre extrem de puținii intelectuali români care s-a concentrat asupra unui proiect și l-a dus la capăt. Nu e locul acum să vorbim și de sacrificiile acestei munci. Pentru realizarea ediției amintite a fost încununat cu Premiul Perpessicius (1981 și 2005), Premiul Uniunii Scriitorilor (1981) și Premul Academiei Române (2002). Și mai important este că Niculae Gheran e poate ”ultimul mohican” (foarte mulți spun că e chiar ultimul) al unei meserii nobile care dispare – astăzi nu mai există tineri care să se ocupe cu edițiile critice și absolut nimeni, nicio facultate de litere nu pregătește specialiști pentru o asemenea profesie.

În octombrie acest an, Niculae Gheran a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani! E un om inteligent și la fel de hâtru, iar până de curând a continuat să publice. Îmi spunea într-un interviu, cu câțiva ani în urmă, vorbind despre impresionanta sa muncă la ediția Rebreanu: „Predecesorii mei s-au salvat la timp, abandonând edițiile lor critice, pe când eu am făcut imprudența să merg până la capăt, arzând irecuperabil o viață, în loc să-mi văd, ca domnia ta și mai toți confrații sănătoși la minte, de scrisul propriu.”

Recent, cam simultan cu împlinirea celor 90 de ani, apărea cartea de față, antologia „<<Bulevardul>> Niculae Gheran”, gândită şi îngrijită de criticul Andrei Moldovan, preşedintele Asociaţiei Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud. Proiectul editorial apărut la Editura Şcoala Ardeleană pleacă de la motto-ul „...astăzi nu te mai poţi apropia de Rebreanu decât păşind pe bulevardul Gheran” (Adrian Dinu Rachieru). Sunt incluse eseuri semnate de Ion Vlad, Irina Petraş, Ion Simuţ, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleşan, C. Stănescu, Ovidiu Pecican, Gheorghe Glodeanu, Rodica Lăzărescu, Ion Filipciuc, Mircea Popa, Andrei Moldovan, Mircea Muthu, Horia Gârbea, Constantin Coroiu, Theodor Codreanu, Zenovie Cârlugea, Petre Isachi, Monica Grosu; dar și evocări, crochiuri și urări de Dumitru Radu Popescu, Radu Voinescu, Mihai Neagu Basarab, Olimpiu Nuşfelean, Vartan Arachelian, Virgil Raţiu, Menuţ Maximinian, Dumitru Cojocaru, Icu Crăciun, Andrei Molodvan

Volumul nu se putea încheia fără un „Cuvânt înainte și înapoi”, al hâtrului Niculae Gheran. Să-i dăm cuvântul:

„În 2015, s-au împlinit 50 de ani de când publicam în <<Biblioteca pentru toţi>> a Editurii pentru Literatură o trilogie integrală a prozei scurte rebreniene, unde, profitând de aprecierea lui Călinescu, potrivit căreia Ciuleandra ar fi o povestire mai amplă, am introdus-o în sumar, ca şi Calvarul, la rândul său roman. Dacă socotim că pregătirea acestor lucrări a presupus vreo doi ani de trudă, datorită stabilirii textului ce-mi impusese compararea multor ediţii antume, s-ar aduna vreo 54 de ani de stupidă perseverenţă. Pe vremea aceea, aveam 38 de ani. Vârstă frumoasă. După cum mai deunăzi, în 2015, aveam să împlinesc 85 de ani, etate patriarhală, dar jenantă, dacă ţii seama de restricţiile medicilor şi le-ai respecta. Nu ştiu când a trecut timpul, după cum nu voi repeta zicala ajunsă refren: <<De-ar fi să mai trăiesc o dată, la fel aş lua-o de la capăt>>. Nu! La vârsta când sinceritatea oricărei afirmaţii nu comportă niciun risc, o spun fără tăgadă: n-aş repeta defel aceeaşi experienţă. Cel puţin în ţara în care mi-a fost dat să deschid ochii, frumoasă, <<mândră-n toate cele>>, dar cu un dispreţ suveran faţă de orice muncă ştiinţifică, indiferentă faţă de valorificarea patrimoniului său cultural, adevărata carte de vizită cu care s-ar putea prezenta în lume, zestre fundamentală când tinde să-şi construiască prezentul şi să scruteze viitorul.”

 

„<<Bulevardul>> Niculae Gheran” antologie îngrijită de Andrei Moldovan. Editura Școala Ardeleană. 275 pag.

 

 

Topic: 

Format: