Publicat: 14 Octombrie, 2018 - 00:00
Share

Întreaga Biserică românească şi-a adus contribuţia la lupta de emancipare a naţiunii române şi la îndeplinirea unui ideal vechi de multe veacuri - unirea tuturor românilor într-un singur stat. Oamenii Bisericii au acţionat prin cuvânt şi faptă, prin predică şi pastorală, prin îndemn şi acţiune directă, prin luptă şi implicare la realizarea Unirii din 1918. Inclusiv în Bucovina. La 15/28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, s-au desfășurat lucrările Congresului General al Bucovinei, care a hotărât „Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României.”

Cartea istoricului Alexandrina Cuțui, spun editorii, scoate în evidenţă contribuţia clerului ortodox şi lupta acestuia pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale şi confesionale a românilor din Bucovina în perioada stăpânirii habsburgice, eforturi încununate de Unirea de la 15/28 noiembrie 1918 a Bucovinei cu Patria Mamă. Conţinutul prezentei lucrări este bazat pe o bibliografie bogată, pe studiul aprofundat al presei din perioada respectivă, dar şi pe o amplă cercetare a documentelor deţinute de Arhivele Statului din Cernăuţi, Suceava, Iaşi, Bucureşti, de Arhivele Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi, nu în ultimul rând, de Arhivele Militare.

Alexandrina Cuțui deține un masterat în ”Istoria evreilor- ebraistică” la Facultatea de Istorie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și un titlu de doctor în științe umaniste la universitatea”Ștefan cel Mare” din Suceava. Din 2004 lucrează la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, ca expert în restaurare pictură, specialist în Monumente Istorice.

 

Alexandrina Cuțui – Clerul ortodox bucovinean și Marea Unire din 1918. Editura Militară. 360 pag.

 

 

Topic: 

Format: