Publicat: 24 Iunie, 2018 - 00:00
Share

Pasionaţii de istoria Bucureştilor au citit, fără dubiu, această admirabilă carte despre București pe care o recamandăm și celorlalți – sperăm, mulți – care vor să afle cât mai multe despre oraș. Cele două volume pe care le-a republicat recent Editura Vremea au apărut acum mai bine de un sfert de veac. Este vorba despre cea mai cunoscută carte a istoricului George Potra, în care reînvie o lume dispărută, aproape uitată.

„Cunoașterea trecutului – scrie istoricul - pe care îl închide orașul București în rețeaua și pro­filul său edilitar – de la cartierele sale vechi la cele mai noi cvartale – este echivalent cu parcurgerea unei lecții de istorie a patriei în general și a Capi­talei sale în special. O astfel de cunoaștere și de inițiere în trecutul Bucu­reștilor de altădată este un act de educație patriotică, un mod pedagogic de a-ți forma sentimente estetice și istorice, prin cunoașterea a ceea ce este aparent <<învechit>>, patriarhal și tradiționalist, prin depistarea în imaginea elementului modern a ceea ce aparține unei permanențe, unui caracter spe­cific locurilor noastre istorice. (…) Sumarul cărții urmărește realizarea imaginii siste­matizate a multiplelor fațete ale trecutului Capitalei noastre. Am încercat deci, sub controlul informației riguroase, să trasez mai apăsat contururile mai importante și poate mai puțin cunoscute ale vechiului București. Nu atât descriptiv, cât sintetic, ambiționând să ofer cititorului și viitorului istoric al Bucureștilor posibilitatea de a vedea enciclopedic cutare sau cutare domeniu al vieții bucureștene edilitare, urbanistice sau instituționale.”

Sun pagini despre  Cum au devenit Bucureştii capitala ţării, despre Viaţa socială în ultimele patru veacuri (care cuprinde principalele date istorice şi elementele sugestive referitoare la noţiunea de ”familie” şi ”casă”); Alaiuri (ne prezintă, documentar, felul cum erau primiţi domnii la înscăunarea lor, solii sau călătorii străini la Curtea domnească, precum şi celelalte care se făceau la diferite ceremonii şi evenimente); modificările intervenite pe faţa oraşului: Podgoria şi viile oraşului, înfrumuseţarea şi urbanizarea Dealului Mitropoliei, Lipscanii şi importanţa lor în dezvoltarea comerţului, Iluminatul şi paza de noapte a oraşului, Alimentarea cu apă, Băile în secolele XVI XIX, Târgul Moşilor, Cutremure, Grădini şi parcuri, Urbanizarea Dealului Mitropoliei.

Urmează alte trei volume: Vechi case bucureșten; Figuri și tipuri bucureștene; Viața pestriță a orașului.  

 

 

George Potra - Din Bucureștii de ieri. Vol 1: Domni, boieri, orășeni; vol 2 : Aspecte edilitar-urbanistice. Editura Vremea, colecția Planeta București. Ediție, dicționar de personalități, note și glosar de Rodica Pnadele Peligrad. 352, pag.; 322 pag.

 

Topic: 

Format: