Publicat: 19 Ianuarie, 2019 - 00:00

Există, probabil puțini știu, un Colegiu Naţional al Asistenţilor Sociali din România: E autoritatea profesională în domeniu care reprezintă, apără şi promovează drepturile şi interesele membrilor la nivel local, naţional şi internaţional, asigură respectarea de către asistenţii sociali a obligaţiilor care le revin faţă de beneficiari, instituţii şi societate, în concordanţă cu normele deontologice ale profesiei. Sub asupiciile acestui Colegiu, Florin Lazăr și Valentina Marinescu, profesori la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, și Silvia Branea, conferenția universitar la Departamentul de Antropolgie culturală și Comunicare a Facultății de Jurnalism, la aceeași universitate au finalizat o cercetare materializată în lucrarea de față, urmărind să contribuie la conturarea imaginii profesiei de asistent social. Cercetarea a avut loc între anii 2010 și 2016.

Spicuim dintr-un comunicat de presă al Colegiului: ”Din concluziile cercetării reiese faptul că, deși există destul de multe articole care vizează domeniul asistenței sociale, acestea nu-i au în vedere pe asistenții sociali ca actori instituționali importanți, iar în ceea ce privește redarea în mass media din România a meseriei de asistent social rezultatele au indicat faptul că pentru majoritatea articolelor (85,8%) asistentul social nu a fost prezentat ca o persoană cu o identitate distinctă, definită clar, ceea este oarecum paradoxal, având în vedere caracterul extrem de punctual al acoperirii în media românească a problematicii asistenței sociale. Asistentul social a fost prezentat ca o unică persoană în peste jumătate dintre articolele analizate și ca un grup de persoane în circa o treime din eșantion. Mai puțin de jumătate dintre articolele incluse în analiză au citat însă asistenții sociali atunci când i-au prezentat ca persoane distincte, cel mai adesea aceste citări făcând referință la cazul prezentat în materialul media și nu la activitatea personală din domeniul asistenței sociale. De asemenea, asistentul social a fost invocat și prezentat mai mult ca având o meserie “umbrelă”, extrem de generală, un procent redus dintre articole (14,4%) făcând referire la asistenții sociali ca fiind specializați într-un domeniu specific. (…) Dacă ar fi să descriem într-un mod plastic imaginea asistenței sociale în media din România, am putea spune că de cele mai multe ori beneficiarii serviciilor sociale sunt descriși conform stilurilor și atitudinilor presei tabloide iar furnizorii (specialiștii din asistență socială) sunt prezentați mai degrabă ca niște actori contextuali, decorativi, lipsiți de substanță.”

 

Florin Lazăr, Valentina Marinescu, Silvia Branea, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Comisia de Cercetare în Asistență Socială – Dincolo de senzațional. maginea asistenților sociali din România în mass-media: 2010-1016. Editura Tironic, colecția Asistență socială. 180 pag. 
 

 

 

Topic: 

Format: