Publicat: 25 August, 2019 - 00:00
Share

Lucrarea de față, coordonată de Gabriela Goudenhooft, Alina-Carmen Brihan, Ioan Iorga și la care participă cu texte 25 de cercetători din Românai și Republica Moldova, a fost elaborată în cadrul proiectului Modul Jean Monnet „A Social Europe for Youth. Education to employment”, finanțat de Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Educație și Cultură EACEEA, Programul Erasmus+. Reprezintă un proiect interdisciplinar și transdisciplinar. A fost gândită pentru a evni în sprijinul stuidenților și elevilor, dar și al profesoprilor din domeniul științelor sociale oferindu-le „nu doar os xcurtă definire a unor termeni care fac parte din aria politicilor publcie și a politicilor sociale, ci și o imagine asupra profilul social al Uniunii Europene.

„Piața de carte a științelor sociale se îmbogățește cu acest nou volum – precizează prof. dr. Adrian Netedu - , un dicționar de termeni uzuali, explicitați de un grup entuziast de profesori și cercetători. Departe de a fi un dezavantaj, eterogenitatea acestui colectiv de autori este un punct forte al cărții, datorită diversității abordărilor și a punctelor de vedere. Volumul de față este în același timp un dicționar de termeni dar și un dicționar de idei pentru că explicitările autorilor depășesc de cele mai multe ori caracterul pur informativ. Astfel de inițiative continuă seria publicațiilor deja apărute în spațiul românesc (a se vedea Dicționarul de politici sociale, 2002 sau Enciclopedia dezvoltării sociale, 2007) fără însă a le prelua ci urmând o strategie complementară.
Să amintim și faptul că volumul de față analizează o serie de termeni recenți - utilizați deja în limbajul politicilor publice sau sociale la nivel european. Recomandăm lectura acestui volum fie punctual, fie integral și considerăm că poate fi util studenților, cercetătorilor, masteranzilor și tuturor celor implicați în documentarea și cercetarea socială în general. Recomand de asemenea bibliografia deosebit de generoasă și actuală.”

 

Gabriela Goudenhooft, Alina-Carmen Brihan, Ioan Iorga (coordonatori) – Europa socială în 100 de termeni. Incursiune în cultura socială și instituțională a spațiului european. Editura Tritonic. 408 .
 

Topic: 

Format: