Publicat: 9 Decembrie, 2016 - 00:38

După Dicționarul personalităților feminine din România (2009), Enciclopedia personalităților feminine din România (2011), Personalitățile feminine contemporane din România. Dicționar biografic (2013), toate admirabile lucrări apărute la aceeași Editură Meronia, George Marcu se ocupă acum de o temă care a trezit mereu interesul publicului, anume femeile care și-au înscris numele în istorie. ”Obiectivul principal al acestei lucrări – precizează autorul - a fost ca, prin adunarea informaţiilor disparate, prezente în diferitele surse istorice şi în lucrări de specialitate, să ofere o sinteză accesibilă publicului larg interesat de istoria elitelor feminine din spaţiul românesc. Această primă ediţie cuprinde 135 de portrete ale unor doamne, domniţe, prinţese şi regine. Domnii din Ţara Românească şi Moldova, principii Tran­silvaniei, domnii fanarioţi, domnitorii din epoca modernă şi regii României, personaje privilegiate în lucrările istorice, au cedat, de această dată, întâietatea soţiilor, mamelor şi fiicelor lor. Printre ele se numără femei care au reuşit, prin tăria caracterului şi personalităţii lor, să iasă din iatacuri şi să joace un rol politic major alături de soţii şi fiii lor. Unele mari doamne şi principese, precum Chiajna, Ecaterina Salvaresso, Elena Rareş, Ruxandra Lăpuşneanu, Elisabeta Movilă, Marghita Movilă, Isabella Jagietto- Zâpolya, Ecaterina de Brandenburg, Anna Bomemisza-Apafi ş.a., au reuşit, în contexte diferite, fie după moartea sau renunţarea la tron a soţilor, fie în timpul minoratului fiilor, să se impună la conducerea statului. Aceste femei au folosit orice mijloace pentru a-şi apăra drepturile succesorale considerate legitime, s-au implicat în luptele pentru tron, au mobilizat armate, au intervenit pe lângă puternicii vremii, chiar dacă unele dintre acţiunile lor nu au fost întotdeauna în favoarea poporului.”

Într-o lume dominată de bărbați, femeile au fost trecute sub tăcere, spațiile destinate lor fiind gospodăria și educarea copiilor. Izvoare despre isprăvile femeilor, mai ales cele culturale, au rămas, totuși. Istoricul George Marcu face o treabă excelentă adunând informațiile acestor surse și redându-le publicului de astăzi.

O carte minunată, care te îndeamnă la visare.

 

George Marcu – Doamne și Domnițe, Prințese și Regine în Istoria Românilor. Editura Meronia. Cuvânt-înainte de acad. Răzvan Theodorescu. 206 pag.

 

 

Topic: 

Format: