Publicat: 2 Februarie, 2019 - 00:00
Share

Nicolae Frigioiu este profesor universitar la Facultatea de comunicare și relații publice, doctor în litere și doctorand în filosofie și sociologie, autor al mai multor volume, între care unul despre antropologie politică (disciplină de graniță din sistemul științelor politice care studiază, dintr-o perspectivă comparativă, geneza și evoluția formelor și instituțiilor politice precum și modalitățile de organizare a comunităților politice, de la societățile arhaice până în zilele noastre.)

Tema cărții de față este una puțin atinsă până acum în literatura de specialitate. ”Imaginea elitelor politice în literatura română – susține autorul ăn introducere - se structurează şi se restructurează în funcţie de dinamica proceselor obiective de stratificare socială, ca urmare a fenomenului de modernizare po­litică şi economică a României. De fapt, acestea se şi fixează, prin medieri simbolice succesive, în mentalitatea şi sensibilitatea unei epoci. Printre mecanismele politice care contribuie la crearea aces­tor imagini sunt sistemul de valori al ideologiilor, concepţia despre viaţă şi lume de la baza unei culturi politice, specificul regimului po­litic. Literatura română reflectă cu destulă fidelitate aceste mutaţii ale sensibilităţii, conştiinţei şi sistemului de valori social-politice.

Între imaginea politică şi ideologiile epocii s-a statornicit des­tul de repede o relaţie de strânsă condiţionare. Procesele de mo­dernizare politică şi economică din secolele al XlX-lea şi al XX-lea au subminat fundamentele morale ale unei culturi tradiţionale ca cea din Principate şi, prin ideologia liberală, ca principal vector al acestor procese, vor deschide calea concurenţei sălbatice, adeseori imorale, în goana după o îmbogăţire rapidă, facilitate de noul cadru juridic al egalităţii şanselor.”

”Pentru scriitorii români, cunoașterea elitelor și liderilor politici este indeispensabilă pentru cunoașterea istoriei reale.” Autorul se ocupă de originea elitelor politice în România, vocația lor morală, analizează imaginea lor în literatură și insită asupra vocației mesianice a literaturii române (”Pentru scriitorii români, cunoașterea acțiunilor elitelor și personalităților politice este indispensabilă pentru formarea conștiinței naționale.”)

 

Nicolae Frigioiu - Imaginea elitelor politice în literatura română. Studiu istorico-sociologic. Editura Tritonic. 278 pag.

 

Topic: 

Format: