Publicat: 1 Octombrie, 2017 - 00:00
Share

Iubirea dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle a înfierbântat multe minți, mai bine de un secol, și i-a îndemnat pe mulți să imagineze în texte mai mult sau mai puțin reușite, ce s-a petrecut între cei doi. (Mai ales după apariția, în 2000, a surprinzătoarele scrisori inedite). S-au cunoscut în 1872, când amândoi aveau 22 de ani. Au murit amândoi în 1889 – Mihai Eminescu în iunie, Veroncia Micle - în august, când s-a sinucis la mânăstirea Văratec. Au ajuns personaje în romanele lui Cezar Petrescu, Eugen Lovinescu, Florina Ilis. Fiecare dintre ei a încercat să deslușească vremurile și substraturile unei iubiri. Despre Veroncia Micle s-au mai scris și monografii (nu mai vorbim despre Eminescu!).

Iată că mai apare un roman cu acest subiect, semnat de Mirela Stănciulescu, o prozatoare valoroasă, autoare a romanelor „Cine ești tu?”, „Copilul de foc” și „Emoția” și traducătoare din portugheză și engleză a unor cărți importante. Îndrăzneala autoarei este maximă, e foarte dificil nu doar să reconstitui o epocă, dar mai ales să aduci în pagină scriitori celebri – în afara celor doi, pe Titu Maiorescu, Caragiale, Creangă, Slavici și foarte mulți alții – în orice moment orice frază putând contrazice realitatea știută sau umple de ridicol autorul. Mirela Stănciulescu reușește să se strecoare printre primejdii, în primul rând pentru că imaginează o poveste care se petrece doisprezece ani mai târziu, cu o tânără aspirantă la Conservator, care a cunoscut-o pe Veronica pe când ea era copilă și vrea acum să înțeleagă ce s-a întâmplat. Acțiunea romanului se desfășoară, prin urmare, pe două planuri care alternează, faptele din trecut fiind povestite de foști participanți sau imaginate de eroina de acum. ”Pentru câteva clipe, în acea seară, simțeam că nu mai eram eu. Preluasem, parcă, identitatea Veronicăi.”

”Mirela Stănciulescu a documentat în amănunt, foarte riguros, romanul său; nu e deloc la îndemâna oricui să reconstituie epoca, atmosfera, oamenii, mentalităţile de la sfârşitul secolului XIX şi începutul veacului următor.” (Ioan Holban).

 

 

 

 Mirela Stănciulescu – O legătură inexplicabilă. Editura Junimea, colecția Epica. Cuvânt însoțitor de Ioan Holban. 277 pag.

 

Topic: 

Format: