Publicat: 15 Septembrie, 2019 - 00:00
Share

Spre sfârșitul anului trecut, prezentam în această rubrică primul volum din convorbirile Maicii Benedicta (Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga) cu Fabian Anton, intitulat „Chipuri de lumină la Mânăstirea Văratec.”

Academicianul Zoe Dumitrescu Buşulenga (1920-2006) şi-a dedicat viața studiului şi promovării culturii naţionale româneşti și îndeosebi poetului național Mihai Eminescu. A devenit unul dintre cei mai mari eminescologi ai ţării. (Între 1964 şi 1989 ea publică patru mari volume în care este analizată minuţios viaţa şi opera marelui poet.) După anul 2000, Zoe Dumitrescu-Bușulenga decide să se dedice vieţii monahale, se mută definitiv la mânăstirea Văratec, sub numele Maica Benedicta.

Pe vremea când era retrasă din lume la mânăstire, Zoe Dumitrescu-Bușulenga/Maica Benedicta a stat de vorbă cu scriitorul Fabian Anton (poet, fotograf, grafician, jurnalist și editor, președinte al Fundației Arhiva Culturală Română). Convorbirile realizate întrea anii 1999 și 2004 au fost adunate în volumul amintit, continuat cu volumul de față.

Un volum care se constituie înainte de toate într-o istorie a Văratecului, începând cu consulul Franței la Iași, Charles Joseph Lagau, cel dintâi care îl consemnează, apoi profesorul și istoricul Jean Alexandre Vaillant, apoi mari oameni de cultură și oameni care au însemnat ceva pentru nația română – Mihai Eminescu (carea vea o chilie a lui), Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Veronica Micle, Carol Davila, Elena Cuza, Constanța Marino-Moscu, Ana Ghica, Constantin Stere, Petre Bogdan, Emil Gârleanu, Demostene Botez, Tonita ș.a. Toate aceste personalități sunt evocate, alături de figuri ale vieţii monahale, mari duhovnici şi maici de o spiritualitate desăvârşită, dar şi doctorii, pictorii, poeţii şi oamenii de seamă ai României care s-au oprit o clipă sau mai mult la Mânăstirea Văratec. Ca și din precedentul volum, reiese, lucru știut, că mânăstirea Văratec a fost un leagăn al culturii române.
Dialoguri purtate de Fabian Anton cu Zoe Dumitrescu-Bușulenga (sau Maica Benedicta) despre oamenii din trecutul mănăstirii Văratec. Sunt evocate destinele monahiilor de la Văratec, dar și mari reprezentanți ai vieții culturale din România. Cartea este bogat ilustrată cu portretele celor amintiți în discuții.

 

 

 

Maica Benedicta (acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga) – Oameni și întâmplări din Văratecul de altădată. Convorbiri cu Fabian Anton. Editura Vremea, colecția Poveștile Văratecului. 250 pag.

 

Topic: 

Format: