7 iulie 2022

Lecturi de weekend: Regele Carol I și campaniile de presă al ziarului Adeverul (1888-1914)

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Doctorul în istorie Sorin Cristescu, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din București, și-a luat doctoratul cu o teză despre Carol I și politica României și a publicat mai multe cărți și studii despre Carol I, perioada domniei sale, a editat o parte dintre scrisorile trmise ori primite de suveran. Prin urmare este unul dingtre cei mai buni și apreciați cunoscători ai epocii.

În cartea pe care o semnalăm astăzi adună articolele din ziarul Adevărul, opozant al Regelui, ziar condus de Alexandru Beldiman.
Scrie în introducere: „La sfârșitul anului 1871 apare pe scena presei românești Alexandru V. Beldiman (30 decembrie 1832 – 17 februarie 1898) fiul boierului moldovean Vasile Beldiman și nepot al vornicului Alexandru Beldiman, autorul cărții <<Eteria sau Jalnica tragodie a Moldovei>>. Beldiman fusese trimis de mic în Elveția apoi la Paris, pentru studii, chiar în timpul mișcărilor revoluționare de la 1848. Beldiman era un fervent susținător al Unirii Principatelor sub un domn pământean. Ca atare, a făcut propagandă pentru alegerea lui Cuza și dată cu alegerea lui Cuza, s-a mutat la București unde domnitorul i-a încredințat funcția de prefect de Ilfov, apoi prefect de poliție la București.
Detronarea lui Cuza în urma loviturii de stat de la 11 februarie 1866 l-a determinat pe Beldiman să se retragă la Iași. Aici, la 15 decembrie 1871 a înființat ziarul hebdomadar „Adeverulu”, în paginile căruia a pornit o campanie împotriva domnitorului străin considerat vinovat de toate problemele României. Din cauza atitudinii sale ziarul a fost suspendat după 13 numere, ultimul apărut la 5 aprilie 1872. Beldiman a fost în repetate rânduri amendat și judecat pentru lezarea persoanei suveranlui. Într-un astfel de proces, după ce Beldiman a fost ținut în detenție mai multe luni, a fost achitat de un juriu în componența căruia intra și Vasile Alecsandri. Victoria sa a fost răsunătoare însă ziarul <<Adevărul>> nu a mai putut fi publicat, din cauza amenzilor care grevau asupra bugetului său.
Această primă campanie a ziarului Adevărul și a patronului său a adus în peisajul presei românești un polemist de marcă, dar cu argumente care nu puteau convinge nici opinia publică și nici elita politică românească ce își găsise în principele Carol I expresia voinței sale.”

Regele Carol I și campaniile de presă al ziarului Adeverul (1888-1914) – Ediție îngrijită și studiu introductiv de Sorin Cristescu. Editura Tritonic, colecția Comunicare Media. 549 pag.