8 decembrie 2021

Lecturi de weekend: România. Album de istorie comunistă. 1948-1989

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Volumul este construit foarte prietenos pentru viitorul citi­tor: în primul rând, este alcătuit din două mari blocuri, dedicate fiecare celor doi conducători comunişti ai partidului unic, adică Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu. Fiecare secţiune are cronologia sa – din care aflăm deseori lucruri foarte intere­sante, alături de conexiuni inedite între evenimente.” (Adrian Cioroianu)

Călin Hentea este probabil cel mai cunoscut publicist și istoric român al propagandei. A trecut în rezervă din Ministerul Apărării Naționale în 2008, cu gradul de colonel. A fost jurnalist militar, specialist în operații psihologice și a participat la mai multe misiuni internaționale în Albania, Kosovo, Afganistan. A publicat vrteo douăzeci volume de autor dedicate teoriei și istoriei propagandei, de istorie militară română și memorialistică la edituri din România și SUA, printre care Enciclopedia propagandei românești.

Recent a recidivat cu un album surprinzător

Acest album – scrie autorul – este, de fapt, un volum de istorie a propagan­dei comuniste româneşti începând din 1948 până in 1989. Este expunerea unei colecţii personale de mărturii iconografice, îndeobşte cărţi poştale, asupra modului în care comuniştii dejişti şi mai apoi cei ceauşişti s-au privit pe ei înşişi şi lumea din jurul lor. Totul se bazează pe imagini provenind chiar din epoca respectivă, în faţa cărora cuvintele sunt adesea insufici­ente, pentru că – nu-i aşa? – o imagine poate spune mai mult decât o mie de cuvinte. Mai ales în vremurile actuale, când oamenilor abia dacă le mai rămâne o clipă liberă să parcurgă câteva headline-uri explozive sau să zapeze după nişte sec­venţe video, pentru a-şi face o idee despre un subiect anume. Chiar şi un trailer sau şapoul unui articol de revistă li se pare unora prea lung, darămite să parcurgă o carte stufoasă şi doctă de istorie. Totuşi, adăugarea unor repere cronologice relevante ni s-a părut necesară pentru descrierea decorului intern şi inter­naţional al acelor ani.”

Istoricul Adrian Cioroianu ptrecizează în prefața sa:

„Pe o piaţă de început a studiilor de acest gen (dedicate propagandei, analizei instrumentatizării media etc.), în cazul României regimului sovietitf/comunist trecut Călin Hentea a fixat câteva borne de cunoaştere. Volumele sale (Propaganda fard frontiere, 2002; Arme care nu ucid, 2004; Imaginile mişcate ale propagandei, 2006; Noile haine ale propagandei, 2008; Enciclopedia propagandei româneşti, 2012; Oamenii propagan­dei. Mic dicţionar biografic, 2016 etc.) sunt adevărate manu­ale pentru toţi cei preocupaţi de acest, teoretic, discret (deşi extrem de vizibil!) capitol din Istoria românilor.

În cazul de faţă, Călin Hentea recidi­vează valorificând un mini-tezaur pe care l-a strâns de-a lungul anilor: este vorba despre propriile sale colecţii de cărţi poştale, ziare, timbre etc., strânse înainte sau după 1990. Nici că se putea o mai potrivită folosire! Volumul rezultat este deopotrivă o bucurie pentru minte şi pentru ochi – chiar dacă, desigur, nu toate episoadele adevărate cuprinse în aceste pagini au fost fericite pentru istoria ţării…”

Călin Hentea – România. Album de istorie comunistă. 1948-1989. Prefață de Adrian Cioroianu. Editura MEGA. 198 pag.