31 iulie 2021

Lecturi de weekend: Statul actual

A la carte
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Analizele din volumul de faţă – precizează profesorul – au fost prezentate în conferinţe pe care le-a susţinut în SUA, Canada şi România sau în articole preluate de numeroase publicaţii.

Cel mai bine explică Andrei Marga însuși cum și-a alcătuit volumul:

„Ceea ce a rezultat în volumul Statul actual este o teorie politică lărgită spre teoria societăţii – ca să preiau o caracterizare aflată în circulație (vezi Klaus von Beyme, Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne, 2007). Adică o teorie concentrată asupra politicii dintr-o societate, dar care consideră dreptul, economia, administraţia şi cultura şi interacţiunile acestora, empiric şi conceptual, pentru a lămuri efectivitatea, dar şi perspectivele, pozitive sau negative.

În domeniul teoriei politice curentele majore de gândire ne vin, într-adevăr, din trecut. Liberalismul, creştin-democraţia, social-democraţia, tehnocraţia sunt cele care se înfruntă și astăzi – ca filosofie, teorie, opţiuni politice – și nu sunt curente tocmai noi. Doar frondele, de stânga, în numele unei asanări morale, de pildă, sau de dreapta, favorabile ordinii cu orice preț, sunt noi. Numai că frondele nu au luat până acum forme mature, cu elaborare conceptuală corespunzătoare. În practică ele stârnesc agitații, dar nu sunt capabile de o abordare responsabilă a societăţii ca întreg. Alternativa mea la toate acestea trece prin restabilirea rolului concepției politice, iar concepția politică pe care o promovez este <<democraţia reflexivă>>.

Diagnoza mea este că suntem contemporanii unui declin al democraţiei, aşa cum aceasta a fost concepută în tradiţia ei, pe care Abraham Lincoln a exprimat-o energic, ca o conducere de către popor pentru popor. Integrările în societate sunt astăzi fracturate, <<statul de drept>> a ajuns să se îndrepte contra drepturilor şi a devenit diferit de <<statul drept>> conceput de tradiţia clasică, legitimarea democratică luptă din greu cu alte forme de legitimare, apelul la politici decizioniste ale anilor treizeci este în curs, iar digitalizarea, aşa cum are loc, periclitează deocamdată democraţia. Probleme practice, poate neașteptate, oricum aspre, au devenit actuale: Cum se ajunge la <<stat de drept>>? Cum ieşim din primitiva formulă de concepere a politicii ca <<distincţie între amic şi inamic>>? Cum se ajunge la <<democraţie fără conducător>>? Cum ieşim din <<postdemocraţie>>? Cum ajungem la <<statul de drept democratic>>? Ce resurse sunt presupuse?

Conceptele pe care cititorul le poate găsi argumentate în acest volum sunt multe. Este vorba, de pildă, de <<stat avariat>>, <<stat de drept>> care este şi <<stat drept>>, <<legitimarea democratică>>, condiţionarea democraţiei, echilibrului social şi dezvoltării de <<statul naţional>>, <<naţiunea civică>>, ca punct de sprijin pentru evitarea atât a <<naţionalismului etnic>>, cât şi a acelui <<internaţionalism>> care nu prinde rădăcini în viaţa trăită a oamenilor, ci este impus acestora, <<costul inculturii>>, <<noua biopolitică>>, nevoia de <<intelectuali publici>>, <<integritatea>>.

Contextul ne fixează, vrând-nevrând, în realităţile lumii, tematica libertăţii, dreptăţii şi democraţiei ne plasează în continuitatea unei tradiţii majore. Dar soluţiile nu sunt decât înainte, în faţa minţii, deciziilor şi acţiunilor noastre. (…)

Statul modern întâmpină dificultăţi ieşite din globalizare, digitalizare, creşterea demografică şi trebuie regândit ca stat de drept democratic. Statul român actual este avariat, ca urmare a derapajului.

Volumul conferă relief unei propuneri de ieşire din crizele felurite care afectează statul ca stat. Nici România nu se poate pune în mișcare fără democratizare. Când este vorba de situaţii circumscrise, naţionale, am în vedere dezlegări în orizontul lumii de azi şi de mâine. Din trecut este de învăţat, dar reperele ce trebuie apărate sunt în prezent şi viitor.”

Andrei Marga – Statul actual. Editura Meteor Press. 429 pag.