Publicat: 3 Aprilie, 2020 - 00:00
Share

Ştefan J. Fay (1919-2009) – de fapt Ștefan Vasile Andrei, Baron de Fay - a fost un scriitor și genealogist francez, originar din România, a fost descendent al familiilor nobiliare de Fay (dinspre tată - Joseph, Baron de Fay - deputat și diplomat) și Kemény (mama - Gabriela, Contesă Kemény). Familiile acestea au dat, de-a lungul secolelor, vestiţi militari, ambasadori (la Înalta Poartă şi la Veneţia), guvernatori, scriitori, pictori sau muzicieni, precum Fáy András (1786-1864), clasic al literaturii maghiare, sau un alt Fáy András (+1911), fabulist şi scriitor în Esperanto, bunicul scriitorului nostru. Tatăl lui Ştefan J. Fay, doctor în drept internaţional, specialist în istorie şi poliglot, a fost deputat al secuilor în Parlamentul României Mari (discursurile sale au fost elogiate de Nicolae Iorga), prieten politic cu Octavian şi Eugen Goga, Octavian C. Tăslăuanu ş.a., devenind ulterior prim-secretar al Legaţiei României la Tokyo şi Bruxelles. Ștefan J. Fay a publicat numeroase volume (reportaje, povestiri, nuvele, până la romane, memorii și cronologii), sub nume propriu sau sub pseudonimul Ştefan Andrei, pentru care, în 2009, a primit Ordinul Meritul Cultural în Grad de Ofiţer, categoria A, Literatură.

Anul trecut, la împlinirea a o sută de ani de la nașterea scriitorului, Doina Rad a publicat prima monografie consacrată acestui scriitor, în care îi conturează personalitatea complexă, avatarurile biografice și diversitatea creației original. Viaţa acestui scriitor longeviv este ea însăși una de roman, căci a fost baron, apoi șomer, pictor de biserici, normator sau bibliotecar. Istoria familiei scriitorului este de-a dreptul fascinantă, cu baroni, prinţi și conţi, cu episcopi şi cavaleri cruciaţi, cu viteji cuirasieri și un Principe al Transilvaniei. La 76 de ani, Ștefan J. Fay se mută la Paris şi apoi la Nisa, unde locuia fiul său și unde, din 2009, avea să-și doarmă somnul de veci, în ţărâna strămoșilor săi. Se închidea, în felul acesta, cercul deschis de înaintașii lui, în urmă cu nouă secole.

„Titlul acestui volum, scrie autoarea, sugerează tocmai această dimensiune a existenței scriitorului, al căruit destin pare a fi acela de a închide cercul (…) întoarcerea, după 900 de ani, pe meleagurile strămoșilor săi paterni, în țărâna cărora se odihnește acum.”

Pe lângă istoria familiei și ascendența aristocratică, volumul cuprinde informații despre întreaga operă a scriitorului, memorii, epistolar și corespondență, despre personalitățile care i-au modelat viaţa (Mircea Vulcănescu, Monseniorul Vladimir Ghika, Mircea Eliade, Constantin Noica, Corneliu Baba, Ion Jalea, Vasile Rudeanu), dar și despre Ştefan J. Fay în arhiva Securităţii. Și firește, o impresionantă iconografie.

Familia clujeană Doina și Ilie Rad a fost prietenă a scriitorului – în 2009, Ilie Radu publica un volum impresionant de corespondeță cu Ștefan J. Fay, de 427 de pagini; „cartea unor întâlniri epistolare” cum sublinia crititul Irina Petraș.

 

 

Doina Rad - Ștefan J. Fay sau cercul care se închide. Monografie. Editura Școala ardeleană. 372 pag.

 

Topic: 

Format: