Publicat: 6 Decembrie, 2019 - 00:00
Share

Maria Georgescu, doctor în istorie, cercetător la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, profesor la Universitatea din Pitești (2005–2012) și din București (2013–2015), este specialistă în istoria modernă a României, și a armatei române și în relațiile politico-militare externe în secolele XIX și XX. Autoare și coautoare a mai multor sinteze, monografii, volume de documente, studii și articole de istorie militară, a editat memorii și jurnale ale unor personalități militare și politice (generalii Radu R. Rosetti și Toma Dumitrescu și diplomatul Constantin Constante). Era firesc să apară și o monografie precum cea de față, despre un general, Radu R. Rosetti (1877-1949), care a făcut parte din generația care a înfăptuit România Mare.

Scriu editorii: „Lucrarea de față încearcă să pună în lumină activitatea lui Radu R. Rosetti mai ales din anii Primului Război Mondial, ce s-a împletit cu soarta României în drumul ei spre unitate națională.

Generalul Rosetti și-a trăit intens și dramatic viața, trecând de la speranță la deznădejde în campania anului 1916, de la umilirea adusă de încheierea păcii de la București în primăvara anului 1918 la bucuria viselor împlinite prin hotărârile istorice de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, de la acțiunile pentru apărarea României Mari la rășluirea granițelor în 1940, pentru întregirea cărora luptase.

Gândită ca o carte despre muncă și seriozitate, curaj și demnitate, dăruire și dragoste pentru țară, ea este închinată unui intelectual ostaș, unui boier cu vederi democratice multă vreme rămas într-un nedrept con de umbră.”

Lucrarea se bazează cu prioritate pe informații extras ein cele trei volume  de aminitiri ale generalului, intitulate „Mărturisiri”.

 

 

Maria Georgescu - În vâltoarea războiului. Radu R. Rosetti. Editura Litera, colecția Kronika. 272 pag.

 

 

Topic: 

Format: