Publicat: 10 Februarie, 2019 - 00:00
Share

Vizionare TV din  România, dar nu numai, trebuie privită ca un comportament social, susține autorul acestui volum, încă de la primele rânduri. (Cartea este lucrarea sa de doctorat, susținută în decembrie anul trecut, la Universitatea din Oradea și este debutul său editorial. În prezent, autorul este director de strategie și cercetare la Canal D România și membru în comitetul director și în comitetul tehnic ARMA – Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor). Cu acest studiu, Iosif Kălăuz deschide un drum, pentru că sunt foarte puține studiile publicate în România dedicate audienței TV. Lucrarea își propune elaborarea unui model de analiză a audienței.

Scriu editorii: ”Chiar dacă vizionarea drept comportament se realizează de cele mai multe ori individual sau în cadrul familiei, având în vedere tipul de conținut orientat către grupuri, acest conținut creează un comportament de vizionare simultan pentru mase. Or, în aceste referințe, ale studiului comportamentelor de grupuri, se impune o abordare sociologică a vizionării TV. Reverberația aceluiași conținut în social nu rămâne fără urme, iar comportamentul rezultant, cât și însăși vizionarea TV efectivă necesită o abordare științifică, specifică sociologiei.

Studiile sociologice ale comunicării în masă poziționează televiziunea ca fiind cel mai important suport de conținut mass-media, având la bază asumpția că ea generează agenda societății. Mutațiile de conținut ale televiziunilor și impactul pe care acestea le generează la nivel societal aduc această instituție, în diverse forme, în atenția cercetătorilor. Cele mai multe abordări încearcă să capteze, dintr-o perspectivă sau alta, „urmele” pe care televiziunea le lasă în spațiul social.”

Concluziile lui Iosif Kălăuz: ”Această lucrare pune în evidență construcția unui model explicativ care face apel la patru segmente ce pot explica variația comportamentelor de vizionare TV: vremea, evenimentele speciale, demograficele și posesia de bunuri IT&C.”

 

Iosif Kălăuz – Vizionarea TV și dinamica socială. Modele de analiză a audienței TV și tipare de vizionare. Prefață de prof. univ. dr. Adrian Hatos. Editura Tritonic, colecția Sociologie. 254 pag.

 

Topic: 

Format: