Publicat: 29 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share

Ioana Silistraru predă sociologia la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea din București (după activitatea anterioară la Universitatea din Sibiu), scrie la diferite reviste, iar în 2019 și-a luat doctoratul cu o teză care a fost transformată mai apoi în cartea de față. Cel mai bine explică ea însăși despre ce este vorba:

„Orice interacțiune umană produce o <<poveste>>, cu atât mai mult o întâlnire într-un context medical, unde relatarea istoricului unei boli, și nu atât a afecțiunii în sine, în sens clinic, cât mai degrabă a impactului pe care boala îl are asupra individului și universului său, toate acestea, așadar, produc o narațiune. Medicina bazată pe narațiune (Narrative Based Medicine), la fel ca medicina bazată de dovezi (Evidence Based Medicine), are ca scop alinarea unei suferințe, vindecarea unei boli, și nu singură, de bună seamă, ci ca o completare și augmentare a puterilor, uneori limitate chiar de știința însăși, ale medicului. Medicina nu există în afara relatărilor bolii, atât doar că pe măsură ce corpul și boala dispar în spatele unui ecran de computer și a valorilor date de analize sau investigații imagistice, la fel și povestea <<rulează>> într-un plan din ce în ce mai îndepărtat. Sociologia medicală revine însă pentru nevoia descrierii fenomenului, literatura aduce o aliniere la regulile dramaturgiei, unde pacientul are un rol, medicul un altul, familia joacă și ea un rol, publicul care urmărește narativul are și el ceva de spus. Acest volum este rezultatul unei cercetări științifice într-un perimetru definit, în scop sociologic, pentru introducerea unei bune definiții a medicinei narative, concept cu multe fațete, căruia încă i se descoperă valențele în nobila profesie medicală. Este destinat lecturii didactice, dar aduce un beneficiu oricărui cititor curios, pentru că orice poveste autentică, fie și a unei suferințe, vorbește, prin autenticitatea ei, tuturor. (...)
}n ce priveşte metodologia, volumul explorează comu­nicarea medic-pacient în domeniul bolilor cardiovasculare printr-o dublă abordare: meta-analitică, pentru un corpus de literatură de specialitate publicată în limba română, şi de analiză narativă a datelor culese în teren prin aplicarea unui ghid de interviu semistructurat şi codarea deschisă a date­lor astfel obţinute. Scurta evaluare a unui eşantion de 63 de articole ştiinţifice publicate în România despre comunicarea medic-pacient sau menţionând medicina narativă arată cât este de necesară continuarea cercetării în acest domeniu. Motivul pentru care am ales ca segmentarea să fie exclusiv în limba română este pentru a evalua disponibilitatea tematicii pentru studenţii la medicină sau cadrele medicale interesate de tema comunicării cu pacientul şi medicina narativă.

Lucrarea este structurată pe următoarele capitole: cadrul teoretic al cercetării, metodologia abordată, descrierea proiectului de cercetare, analiza rezultatelor, concluziile cercetării şi discuţii pe marginea concluziilor. Volumul explorează trei întrebări de cercetare: 1) care sunt caracteristicile comunicării interpersonale satisfăcătoare pentru pacientul cardiovascular; 2) cum funcţionează această comunicare în mediul medical şi cum sunt descrise disfuncţionalităţile prin prisma comunicării; şi 3) care sunt rolurile identificate pentru medic, pacient şi aparţinători ce pot fi translatate în naraţiuni de politici publice de sănătate în domeniul cardiovascular. Ipotezele de cercetare pe care a fost construită cercetarea sunt a) comunicarea medic-pacient este insuficientă pentru un act terapeutic de succes (trecerea lentă la îngrijirea centrată pe pacient şi decizia medicală împărtăşită cu acesta are consecinţe negative în starea de sănătate a populaţiei); b) naraţiunile pacienţilor au o puternică latură personală (naraţiunile bolii şi ale vindecării depind de factori sociali şi valorici extrem de personalizaţi); c) naraţiunea medic-pacient este divergentă (înţelegeri diferite ale stării de sănătate şi boală).

Principala contribuţie a acestei lucrări constă în explorarea unui teren greu accesibil, cu scopul de a identifica modalităţi de corecţie a comunicării interpersonale medic-pacient şi a produce informaţii relevante pentru naraţiunea politicilor publice în domeniul cardiovascular.”

 

 

Ioana Silistraru - Narațiunea medicală în România în domeniul bolilor cardiovasculare. Editura Tritonic, colecția Sociologie. 223 pag.

 

 

Topic: 

Format: