Publicat: 13 Mai, 2019 - 19:44
Share

Liceele din București își prezintă oferta de locuri disponibile pentru anul școlar 2019-2020 în cadrul târgului „Oferta Educațională“, care se va desfășura în perioada 14- 17 mai, în Parcul Tineretului.

Târgul educațional are loc înainte de repartizarea la licee, programată pentru 12 iulie 2019. În cadrul târgului, își vor prezenta ofertele educaţionale profesorii și elevii de la 102 instituții de învățământ din Capitală.

Când au loc probele de aptitudini și de limbi străine

Până acum, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a făcut publice calendarul înscrierilor și examenelor pentru admiterea la liceu și modelele de fișe de înscriere. 

Elevii de clasa a VIII-a care doresc să susţină probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, respectiv de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă în perioada 13 - 14 mai 2019. Desfăşurarea probelor va avea loc în perioada 15 - 17 mai 2019. 

Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă în două probe: proba scrisă, care pentru care se acordă 70 de puncte, din care 10 din oficiu, și proba orală, pentru care se acordă 30 de puncte. Timpul de lucru pentru redactarea lucrării scrise este de 60 de minute iar nota minimă de admitere este 6 (șase), potrivit ISMB. 

Rezultatele se afișează pe 20 mai 2019, la ora 10.00. Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun la secretariatul centrului, în data de 20 mai 2019. Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează în ziua de 24 mai 2019, în fiecare centru. În aceeaşi zi, la ora 12.00, se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti, listele cu rezultatele finale, electronic și letric. În data de 27-29 mai 2019, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Pe 4 iunie 2019, candidaţii care au participat la aceste probe depun anexele fişelor de înscriere la unităţile gimnaziale absolvite. Aceste anexe se vor ataşa fişei de înscriere. 

Este considerat promovat candidatul care a obținut minimum nota 5 la examenul de verificare a cunoștințelor de limba și literatura maternă și minimum 6 la examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Candidații care au promovat pe parcursul învățământului gimnazial examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

Admitere 2019. Calendar de înscriere 

13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă; 

15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru; 

24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere; 

4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

2 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; 

15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate 

Tag-uri Geo: