Publicat: 11 Februarie, 2016 - 18:33

Președintele Comitetului Regiunilor Markkula și comisarul Crețu: "Investițiile UE furnizează locuri de muncă şi dezvoltare, dar trebuie să ușurăm sarcina beneficiarilor și managerilor."
În cadrul unei dezbateri la Bruxelles alături de comisarul european pentru politică regională,
Corina Crețu, membri ai Comitetului Regiunilor au reiterat solicitările anterioare de a reduce birocraţia, de a integra mai eficient finanțarea privată și de a consolida rolul autorităţilor locale şi regionale în proiectarea şi aplicarea politicii de coeziune a UE, în valoare de 350 de miliarde de euro.
"Politica regională a UE reprezintă un instrument de investiţii, nu o subvenţie, şi numai lucrând
împreună, reducând birocraţia şi simplificând normele îi putem spori eficiența. Lipsa de
coordonare între instituţiile europene, guvernele naţionale, regiuni şi oraşe şi complexitatea
normelor continuă să micșorează impactul acesteia. Pentru ca politica de coeziune să genereze
creștere și inovare, acest lucru trebuie să se schimbe, a declarat președintele Comitetului
Regiunilor Markku Markkula.
În timpul dezbaterii plenare a Comitetului Regiunilor, comisarul european pentru politică regională
Corina Crețu a declarat: "Dialogul cu liderii locali și regionali este foarte important astăzi, când
Europa trece prin una dintre cele mai dificile crize din istoria sa. Politica regională poate fi parte
din răspunsul la această criză, ținând cont de faptul că este singura politică a UE a cărei
funcționare se bazează pe un parteneriat real cu statele membre și cu autoritățile regionale și
locale. Acest an va fi dedicat implementării politicii și transpunerii obiectivelor noastre ambițioase
în proiecte de înaltă calitate. Să nu uităm că politica de coeziune a făcut eforturi serioase pentru a
răspunde provocărilor legate de performanță. Activitatea Comitetului Regiunilor va fi esenţială
pentru a angaja actorii regionali și locali în dezbaterea cu privire la viitorul politicii noastre de
coeziune."
Comitetul Regiunilor susține că este necesară creșterea capacității autorităților locale și regionale
precum și sporirea asistenței tehnice pentru a maximiza absorbția fondurilor. Mai mult decât atât,
excesul de norme introduse de statele membre trebuie să fie evitat, deoarece îngreunează
atingerea obiectivelor. Comitetul - adunarea autorităților locale şi regionale ale UE - apreciază eforturile Comisiei Europene de a simplifica acordarea finanțărilor prin politica de coeziune, dar
susţine că ar fi fost necesare unele îmbunătăţiri ale normelor în vederea implementării proiectelor
în actuala perioadă de programare (2014-2020).
Comitetul Regiunilor a dezbătut şi adoptat, în plen, poziţia sa cu privire la evaluarea impactului
asupra bunăstării regionale şi a solicitat introducerea de noi indicatori. "Dacă vrem să direcționăm
investițiile UE acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, indicatorii sociali şi de mediu ar trebui
introduși în completarea PIB-ul la evaluarea bunăstării regionale", a declarat Catiuscia Marini,
preşedintele regiunii Umbria, responsabilă cu opinia Comitetului Regiunilor pe această temă.
Ca parte a unei potențiale reforme după 2020, Comitetul Regiunilor analizează politica de
coeziune a UE prin intermediul unei conferinţe ce va avea loc în data de 3 martie și prin adoptarea
unei opinii la sfârșitul anului 2016.