30 iunie 2022

Lista proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanţat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, publică lista proiectelor selectate pentru finanţare în limita bugetului disponibil, respectiv lista de rezervă din cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului (sesiunea 3).

Apelul a fost deschis în perioada 30 iunie – 31 august 2021, ora 16:00.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2.600.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Printre solicitanţii eligibili s-au numărat instituţiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), ONG-urile şi IMM-urile din sectoarele culturale şi creative.

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 80 de cereri de finanţare în valoare totală de 72.482.848,17 lei (14.733.484,06 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată (depăşind de aproximativ 6 ori bugetul disponibil). În urma evaluării administrative şi a eligibilităţii, 7 proiecte au fost respinse ca neconforme/ neeligibile, iar 73 de proiecte au fost admise în etapa de verificare tehnico-financiară. Dintre acestea, după etapa de depunere şi soluţionare contestaţii, 48 de proiecte au obţinut un punctaj mai mare de 70 puncte, iar 25 de proiecte au fost respinse.

După parcurgerea ultimei etape a procesului de evaluare, respectiv organizarea Comitetului de selecţie din data de 16 mai 2022, 15 proiecte au fost admise la finanţare în limita bugetului disponibil, iar 33 de proiecte au rămas pe lista de rezervă.

Ca urmare a suplimentării fondurilor alocate apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţiei şi a publicului, prin modificarea Acordului de Program, noua versiune intrând în vigoare începând cu data de 31.05.2022, alte 3 proiecte din lista de rezervă au fost admise la finanţare.

Astfel, în cadrul ultimului apel dedicat consolidării antreprenoriatului cultural şi dezvoltării audienţiei şi a publicului, 18 proiecte vor primi sprijin financiar prin Granturile SEE 2014 – 2021, în limita bugetului total disponibil în valoare de 3.311.235 euro.

Toate proiectele sunt implementate în parteneriat cu entităţi culturale din Statele Donatoare (16 – Norvegia, 1 – Liechtenstein şi 1 – Islanda).

Sursa foto Ministerul Culturii