Publicat: 28 Martie, 2016 - 20:54
Share

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a solicitat inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București să asigure informarea părinților cu privire la lista actualizată a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/ autorizate din fiecare județ și din Capitală. În acest sens, inspectoratele școlare vor colabora cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru a furniza o imagine la zi a acestor informații.

Lista va fi elaborată într-un format accesibil publicului larg și va fi afișată atât la avizierele inspectoratelor școlare județene, cât și pe prima pagină a site-urilor inspectoratelor școlare/instituțiilor conexe.

Inspectoratele școlare județene/ ISMB vor disemina sistematic și cât mai activ aceste informații, astfel încât părinții să aleagă în cunoștință de cauză o unitate de învățământ preuniversitar acreditată/ autorizată și să aibă toate datele necesare în legătură cu statutul acestor școli.

BIROUL DE COMUNICARE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE