Publicat: 26 Martie, 2020 - 11:00
Share

ÎN ATENŢIA:

AUTORITĂŢILOR LOCALE

MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

MINISTERULUI MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Ţinând cont de criza actuală cu care se confruntă România şi întreaga lume din cauza Coronavirusului Covid-19, organizaţiile neguvernamentale semnatare ale acestei scrisori vă supunem atenţiei solicitările de mai jos.

În condiţiile în care:

* Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat, la data de 11 martie 2020, că ne confruntăm cu o pandemie şi a făcut apel la toate guvernele să ia măsuri pentru protejarea celor mai vulnerabili

* Ordonanţa militară nr. 3 precizează, la art. 6 (1) că "Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora."

* în România, serviciile de sănătate şi sociale pentru persoanele vulnerabile sunt subdimensionate şi insuficient adaptate nevoilor acestora

* persoanele vulnerabile sunt mult mai expuse la îmbolnăvirea cu noul Coronavirus

* conform Art. 34 din Constituţia României, statul garantează Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

Vă solicităm următoarele:

1. Implementarea urgentă a unor măsuri de susţinere socială şi medicală a persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile, în special a persoanelor fără adăpost, a celor ce locuiesc în zonele defavorizate ale marilor oraşe, ca şi în zonele rurale, a celor care au rămas fără venituri în această perioadă, a persoanelor fără acte/ asigurare medicală.

2. Asigurarea tratamentului şi pentru bolile cronice de care suferă aceste persoane (SIDA, TBC, hepatite etc), dar şi a urgenţelor, inclusiv a celor psihiatrice.

3. Sprijinirea serviciilor deja existente care lucrează cu aceste persoane (implementate de organizaţii neguvernamentale), prin oferirea de materiale de protecţie.

4. Asigurarea tratamentului şi a îngrijilor necesare pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, TBC şi/ sau hepatite.

5. Cooperarea şi coordonarea la nivel local, cu autorităţile şi ofertanţii publici şi privaţi de servicii sociale şi medicale, pentru gestionarea problemelor medicale şi sociale în perioada epidemiei.

Maria Georgescu
Director executiv, ARAS

Semnatari:
ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA
Asociaţia CARUSEL
Asociaţia EU SUNT! TU?
Asociaţia ACCEPT
ASPTMR - Asociaţia pentru Sprijinirea Persoanelor cu Tuberculoză Multidrog
Rezistentă
UNOPA - Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
RHRN - Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor asociate consumului de droguri

Tag-uri Institutii: