26 iunie 2022

Liste suplimentare pentru beneficiarii Programului POAD din Municipiul Focşani

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Conform O.U.G. nr.84/2020, O.U.G. nr.115/2020 şi O.U.G. nr.133/2020, Primăria Municipiului Focşani va începe, din data de 4 mai 2021, livrarea produselor alimentare – Tranşa 2, respectiv livrarea produselor de igienă -Tranşa 3, către persoanele beneficiare a Programului POAD, înscrise pe LISTELE SUPLIMENTARE.

Adresa de livrare a produselor alimentare, respectiv a produselor de igienă este Municipiul Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr.32, în incinta Colegiului Tehnic „Ion Mincu”.

Distribuirea produselor se va efectua după următorul program:
– Luni – Joi, interval orar 09:30 -15:30
– Vineri – interval orar 09:30-13:30.

Pentru buna desfăşurare a acţiunii de distribuire a produselor, cetăţenii beneficiari sunt rugaţi să respecte prevederile ART.4 al. (1)-(2)-(4) din OUG. nr.84/2020:

ART. 4
(1) Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.
(4) Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focşani