Publicat: 5 August, 2012 - 12:50

Consiliul Local Sector 6 a aprobat, în şedinţa de Miercuri, 31 Iulie 2012, preluarea integrală, de către Primăria Sectorului 6, a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine în sarcina Asociaţiilor de Proprietari, a tuturor blocurilor incluse în programul de reabilitare termică.

Astfel, locatarii celor 27 de blocuri care au fost reabilitate înainte de apariţia HCL nr. 167/15.12.2011 îşi vor putea primi banii înapoi, reprezentând contribuţia de 20% pe care au plătit-o.

Finanţarea cheltuielilor se va asigura din bugetul local al Sectorului 6, în limita creditelor bugetare aprobate şi a fondurilor rambursabile pentru lucrările de intervenţie ce au, drept scop, creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

În baza HCL Sector 6 nr. 53 din 26.03.2009 şi HCL Sector 6 nr. 76 din 07.04.2009, au fost reabilitate 27 de blocuri pentru care Asociaţiile de Proprietari au fost obligate să contribuie cu o cotă de 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari.

„Întrucât se crease o situaţie dezavantajoasă în ceea ce priveşte derularea procesului de reabilitare termică, s-a impus necesitatea unui act reparator prin care să fie aplicat un tratament egal şi nediscriminatoriu între cetăţenii Sectorului 6.
Locatarii celor 27 de blocuri îşi vor recupera, astfel, contribuţia de 20% pe care au plătit-o pentru reabilitarea termică”, a declarat primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu.