Publicat: 22 Ianuarie, 2015 - 12:00

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București dispune, prin intermediul Rețelei EURES, de 77 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier — gastronomic, care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecție la Brașov în luna februarie 2015. Compania germană Europa Park, McDonald's și Centrala de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar (20 de posturi), ospătar (25 de posturi), personal în industria gastronomiei de sistem (20 de posturi), ajutor bucătar (6 posturi) și cameristă/roomboy (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar și personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiență în domeniu și cunoștințe bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2), precum și cunoștințe bune de limba engleză (nivel B1). Pentru posturile de ajutor bucătar și cameristă/roomboy, angajatorii germani solicită persoane care au cunoștințe de limba germană, nivel A2 — B1, precum și experiență în domeniu.

Angajarea se face pe o perioada de 9 luni, cu posibilitate de prelungire, începând cu luna martie 2015. Salariul oferit este de 1500 — 2200 euro brut/lună pentru lucrătorii calificați (bucătar, ospătar) și de 1300 — 1600 euro brut/lună pentru personalul necalificat (ajutor bucătar, cameristă/roomboy, personal în industria gastronomiei de sistem).

Programul de lucru este cu normă întreagă, iar cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuințe.

Persoanele cu domiciliul în București, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, telefon 021/316.55.08, interior 233, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinatate și pentru a primi invitație de participare la selecție. Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

cerere tip (se completeaza la sediul Agentiei de Ocupare a Fortei de Munca);

copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni);

C.V model Europass (cu fotografie) in limba germana (Lebenslauf);

cazier judiciar în original din care să reiasa ca persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea 'Clinic sanatos/Apt pentru munca'.

DIRECTOR EXECUTIV

FLORENTINA RADULESCU