Publicat: 30 Martie, 2018 - 08:45
Share

În anul 2017, rata medie anuală a locurilor de muncă vacante1 a fost de 1,24%, în uşoară scădere (-0,04 puncte procentuale) faţă de anul precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a fost de 60,0 mii, în uşoară creştere cu 0,2 mii locuri de muncă vacante faţă de anul anterior.
Rata medie anuală şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante
Rata medie anuală şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale
În anul 2017, ratele medii anuale ale locurilor de muncă vacante cu cele mai ridicate valori s-au înregistrat în administraţia publică (3,26%), sănătate şi asistenţă socială (2,79%), alte activităţi de servicii (2,48%), respectiv activităţi de spectacole, culturale şi recreative (2,38%). 
În industria prelucrătoare s-a concentrat peste o pătrime din numărul total al locurilor de muncă vacante (15,8 mii locuri vacante), iar rata a avut o valoare medie anuală de 1,33%.
La polul opus, cele mai mici valori atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul mediu anual  al 
locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în activităţile din industria extractivă (0,16%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).
Sectorul bugetar  a însumat peste o treime din totalul locurilor de muncă vacante, cele mai multe regăsindu-se în sănătate şi asistenţă socială (9,2 mii locuri vacante), urmată de administraţia publică (8,7 mii locuri vacante), respectiv învăţământ (2,5 mii locuri vacante). 
Anul 2017 comparativ cu anul 2016
Faţă de anul anterior, cele mai semnificative diminuări atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante au cunoscut activităţile de administraţie publică (-0,47 puncte procentuale, respectiv -1,0 mii locuri vacante), hoteluri şi restaurante (-0,22 puncte procentuale, respectiv -0,3 mii locuri vacante), informaţii şi comunicaţii  (-0,22 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante).
Faţă de perioda analizată, cele mai relevante creşteri ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante s-au evidenţiat în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări                (+0,23 puncte procentuale), respectiv de transport şi depozitare (+0,19 puncte procentuale), iar în ceea ce priveşte numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante creşteri mai semnificative au fost în sănătate şi asistenţă socială (+0,7 mii locuri vacante), respectiv în transport şi depozitare (+0,6 mii locuri vacante).
Rata medie anuală şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii
În anul 2017, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei cât şi al numărului mediu anual al locurilor de muncă vacante s-a constatat în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (1,69% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 17,5 mii locuri vacante).
La polul opus, cu cea mai redusă disponibilitate a cererii de forţă de muncă salariată, s-au regăsit ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,64% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1 (0,77% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 2,6 mii locuri vacante).
Anul 2017 comparativ cu anul 2016
Comparativ cu anul 2016, cele mai relevante scăderi ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1, respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,10 puncte procentuale pentru fiecare în parte).
În ceea ce priveşte numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante cele mai semnificative scăderi au fost în rândul ocupaţiilor de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,4 mii locuri vacante), respectiv de  specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (-0,3 mii locuri vacante).
Prin comparaţie cu anul precedent, uşoare creşteri ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de funcţionari administrativi – grupa majoră 4, lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6, respectiv muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (+0,06 puncte procentuale pentru fiecare în parte). Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai relavante creşteri în ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (+0,5 mii locuri vacante), respectiv funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (+0,4 mii locuri vacante). Rata medie anuală şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante pe regiuni de dezvoltare
În profil teritorial, în anul 2017, cele mai ridicate valori ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în regiunile Vest (1,75%), respectiv Bucureşti-Ilfov  (1,52%).
În ceea ce priveşte numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante, angajatorii au prezentat cea mai semnificativă cerere de forţă de muncă salariată în regiunea Bucureşti-Ilfov (16,3 mii locuri vacante), care a reprezentat  peste 27% din numărul locurilor de muncă

vacante din întreaga ţară. Regiunile Nord-Vest (9,3 mii locuri vacante), respectiv Vest (8,6 mii locuri vacante) au însumat aproape 30% din numărul total al locurilor de muncă vacante.
La polul opus, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante cele mai scăzute valori le-a cunoscut regiunea Sud-Vest Oltenia (0,63%, respectiv 2,4 mii locuri vacante), urmată de regiunea Sud-Est (0,87%, respectiv 4,3 mii locuri vacante), care împreună deţin peste 11% din totalul locurilor de 

Anul 2017 comparativ cu anul 2016
Comparativ cu anul precedent, în  ceea ce priveşte rata medie anuală a locurilor de muncă vacante singurele creşteri s-au înregistrat în regiunile Sud-Vest Oltenia (+0,12 puncte procentuale), respectiv Nord-Vest (+0,05 puncte procentuale). Numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a cunoscut de asemenea creşteri tot în regiunile mai sus menţionate şi anume în Nord-Vest (+0,6 mii locuri vacante),
respectiv Sud-Vest Oltenia (+0,5 mii locuri vacante), alături de regiunea Bucureşti-Ilfov (+0,3 mii locuri vacante).

Cele mai relevante scăderi ale celor doi indicatori s-au regăsit în regiunea Sud-Muntenia 
(-0,15 puncte procentuale, respectiv -0,6 mii locuri vacante), urmate de regiunile Vest (-0,09 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante) şi Sud-Est (-0,07 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante).