Publicat: 13 August, 2018 - 13:25
organizat în cadrul proiectului "Start Up Plus în Nord-Vest"

Persoanele interesate de dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi de obţinerea unei finanţări nerambursabile de până la 178.000 lei pentru o afacere nouă pot beneficia de sprijin gratuit prin intermediul proiectului "Start Up Plus în Nord-Vest". Pentru accesarea finanţării în cadrul acestui proiect este necesară absolvirea unui curs de competenţe antreprenoriale autorizat. Următorul astfel de curs gratuit organizat la Bistriţa, în cadrul proiectului, va începe la 3 septembrie 2018.

Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud implementează în parteneriat cu solicitantul Asociaţia "Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială", Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu-Mare şi Centrul pentru Politici Publice, proiectul "Start Up Plus în Nord-Vest", contract POCU/82/3/7/103946. Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Operaţiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectivul proiectului este creşterea ocupării în regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj) prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană. Valoarea totală a proiectului: 18.635.695 lei, din care cofinanţarea UE este în valoare de 15.779.946,78 lei. Proiectul va fi implementat în perioada 14 martie 2018 - 13 martie 2021.

În urma implementării proiectului vor rezulta: 63 IMM-uri finanţate cu maxim 178.000 lei fiecare; cel puţin 550 persoane (angajaţi, inactivi, şomeri, pensionari, studenţi) vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin participarea la cursul gratuit de competenţe antreprenoriale; minim 126 noi locuri de muncă create.

Activităţile din cadrul proiectului sunt în totalitate gratuite şi se desfăşoară în etape: sesiuni de informare şi selecţie grup ţintă, cursuri de antreprenoriat, concurs de planuri de afaceri, stagii de practică în companii cu domenii de activitate similare, sprijin pentru înfiinţarea afacerii, consiliere şi mentorat personalizate, sprijin şi monitorizare în vederea implementării planului de afaceri şi utilizării în condiţii optime a finanţării nerambursabile obţinute.

Următorul curs gratuit de competenţe antreprenoriale dedicat celor care vor să îşi deschidă o afacere va începe în data de 3 septembrie 2018. Pentru informaţii suplimentare şi înscriere în proiect, doritorii sunt aşteptaţi să ne contacteze la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, din Bistriţa, Str. P. Ispirescu, nr. 15A, tel./fax: 0263-230640, e-mail: startup103946@gmail.com, startup.prois-nv.ro.