27 mai 2022

Loteria Românã S.A. doreşte sã-şi diversifice portofoliul actual prin introducerea în exploatare a jocurilor tradiționale de tip pariuri în cotã fixã şi a jocurilor la distanțã de tip pariuri sportive online

Distribuie pe rețelele tale sociale:

ANUNȚ PUBLIC INTERNAȚIONAL

C.N. Loteria Românã S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Poenaru Bordea, Nr. 20 Sector 4, organizeazã şi exploateazã, în calitate de unic organizator pe întreg teritoriul țãrii, jocuri de noroc tradiționale şi la distanțã de tip loto, astfel cum sunt definite de OUG nr 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sistemelor de telefonie fixã sau mobile, având ca scop realizarea cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației şi pentru crearea fondurilor necesare finanțãrii obiectivelor de interes public național.

C.N. Loteria Românã S.A. doreşte sã-şi diversifice portofoliul actual prin introducerea în exploatare a jocurilor tradiționale de tip pariuri în cotã fixã şi a jocurilor la distanțã de tip pariuri sportive online.

Operatorii de jocuri de noroc interesați de o colaborare cu C.N. Loteria Românã S.A. pentru exploatarea jocurilor de noroc de tip pariuri în cotã fixã şi pariuri sportive online sunt rugați sã depunã propunerile de conlucrare / colaborare care vor cuprinde cel puțin urmãtoarele elemente:

Detalii despre companie precum şi portofoliul de clienți;
Propunere de modalitate de colaborare între cele douã companii;
Descrierea jocurilor de pariuri în cotã fixã propuse pentru colaborare.
Propunerile de conlucrare / colaborare se vor depune la sediul central al CNLR SA din Bucureşti, Str. Poenaru Bordea, Nr. 20, sector 4 sau pe adresa de e-mail mail@loto.ro.

Termen depunere propuneri de conlucrare/colaborare: 31.01.2022.

Lãmuriri suplimentare vor fi oferite după depunerea propunerilor de colaborare.

 

 

INTERNATIONAL PUBLIC ANNOUNCEMENT

C.N. Romanian Lottery S.A., based in Bucharest, Str. Poenaru Bordea, Nr. 20 Sector 4, organizes and operates, as the sole organizer throughout the country, traditional and remote lotto-type gambling games, as defined by OUG No. 77/2009 on the organization and operation of gambling, including through Internet-based communications systems, fixed or mobile telephony systems, with the aim of creating the organized framework to meet the natural demand for gambling among the population and to create the necessary funds to finance objectives of national public interest.

C.N. Romanian Lottery S.A. wants to diversify its current portfolio by introducing in operation traditional fixed odds betting games and online sports betting games.

Gambling operators interested in collaborating with C.N. Romanian Lottery S.A. for the operation of fixed odds betting and online sports betting, please submit proposals for cooperation/collaboration which will include at least the following elements:

• Details about the company as well as the client portfolio;

• Proposal for a way of collaboration between the two companies;

• Description of the fixed odds betting games proposed for cooperation.

Proposals for cooperation / collaboration will be submitted at the headquarters of CNLR SA in Bucharest, Str. Poenaru Bordea, Nr. 20, sector 4 or on the e-mail address mail@loto.ro.

Deadline for submission of collaboration offers: 31.01.2022.

Additional clarifications will be provided after the submission of collaboration proposals.