Publicat: 11 Mai, 2013 - 13:13
Share

Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură va participa, pe 13-14 mai 2013 la Bruxelles, la Consiliul Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, care reuneşte miniştri ai agriculturii și pescuitului din Statele Membre. Pe agenda Consiliului Agricultură/Pescuit se află și un subiect important privind pădurile, respectiv mandatul de negociere a unui instrument cu caracter juridic obligatoriu în domeniul silviculturii în Europa.

Cele două subiecte privind pescuitul, care sunt incluse în programul discuțiilor sunt : propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, precum și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură (stadiul negocierilor).

România va fi reprezentată la componenta pescuit și la componenta agricultură pentru subiectul privind pădurile a Consiliului Agricultură/Pescuit al UE care se va desfăşura la Bruxelles în perioada 13-14 mai 2013 de doamna Ana Lucia Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură.

Reprezentantul României va avea intervenţii în cadrul reuniunii Consiliului potrivit mandatului său. România susține propunerea Președinției irlandeze în ceea ce privește mandatul de negociere a unui instrument cu caracter juridic obligatoriu în domeniul silviculturii în Europa. (Acordul cu caracter juridic obligatoriu în domeniul pădurilor în Europa - LBA (Legally Binding Agreement).

România susține ajungerea la un acord în ceea ce privește reforma politicii comune în domeniul pescuitului într-o formă care să ia în considerare interesele sale specifice. Reprezentantul României va insista să se obţină un text care să menţină pe masa negocierilor toate opţiunile.
România consideră că obiectivul producției maxime durabile (MSY), trebuie să includă specificații clare privind obiectivul de mortalitate și să ţină cont de specificul regional al bazinelor maritime.

Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, declară: „Este important pentru Romania în cazul concret al Mării Negre, să existe garanții suficiente pentru cooptarea terților în vederea atingerii acestui obiectiv, altfel va exista riscul ca numai România și Bulgaria să se angajeze în aplicarea măsurilor. În această situație obiectivul va fi imposibil de atins, iar comunitățile costiere din cele două state vor fi puternic afectate. De aceea, este esenţial să ne asigurăm că statele terţe care exploatează în comun aceleaşi resurse aplică aceleaşi măsuri de conservare şi îşi asumă angajamente similare la nivel regional.”

În ceea ce privește planurile multianuale de gestionare a resurselor halieutice, România consideră că la stabilirea măsurilor de gestionare și conservare trebuie avută în vedere și dimensiunea socio-economică a acestor măsuri. Astfel, regulamentul de bază trebuie să conțină elemente generale privind planurile multianuale, detaliile urmând a fi stabilite pentru fiecare caz în parte, în funcție de specificul regional, al speciilor și al pescăriilor.

Referitor la obligația de debarcare integrală a capturilor, România susține poziția Consiliului exprimată în abordarea generală și este de acord cu introducerea progresivă a acestei obligativități, însă pentru ca acest sistem să fie operațional consideră că trebuie să fie menținute măsurilor de acompaniere agreate (de minimis, flexibilitate inter-anuală). Pe de ală parte, este necesar ca un anumit procent de minimis să fie prevăzut în Regulamentul de bază, urmând ca detaliile să fie stabilite în planurile de gestiune.

„Salutăm introducerea măsurilor privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Marea Neagră care va permite dezvoltarea relaţiilor cu statele terţe în vedea atingerii obiectivelor de gestionare durabilă la nivel regional. Astfel, printr-o abordare regională a măsurilor de dezvoltare a pieţei se va putea evita un impact socio-economic negativ asupra pescăriilor locale în procesul de atingere a țintelor de conservare”, a mai precizat Lucia-Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură.

România consideră că gestionarea capacităţii flotelor trebuie să respecte principiul regionalizării și să aibă la bază datele ştiinţifice relevante care caracterizează fiecare flotă în parte. România nu susţine propunerea de stabilire a sancţiunilor financiare prin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.  România apreciază că actele delegate ar trebui discutate mai întâi în cadrul Consiliilor Consultative din care fac parte și statele terţe, care astfel vor fi conştientizate de măsurile vizate de statele membre ale UE, în cazul zonelor de pescuit cu stocuri partajate, pescăriilor mixte, aşa cum este cazul Mării Negre şi Mării Mediterane.

În ce privește propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură, România susține ajungerea la un acord în ceea ce privește organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură care vizează creşterea competitivităţii produselor europene și promovarea calităţii produselor.
Promovarea produselor din acvacultură va contribui la creşterea gradului de satisfacere a pieţei, având ca efect scăderea presiunii prin pescuit asupra resurselor naturale.
Încurajarea măsurilor privind promovarea produselor de acvacultură corespunde orientării strategice a României de consolidare a dezvoltării sectorului.