Publicat: 11 Iulie, 2012 - 13:14
Share
Din cand in cand, ministrul delegat mai vine si prin Romania

O delegaţie MECMA condusă de Ministrul delegat pentru Mediul de Afaceri, Lucian Isar, se află în perioada 10-11 Iulie a.c. într-o vizită în Israel, unde se întâlneşte cu oficialităţi  israeliene, precum şi cu firme şi fonduri de investiţii de referinţă din această ţară.

În cursul zilei de 10 iulie a.c., demnitarul roman a avut o întâlnire cu Shalom Simhon, ministrul industriei, comerţului şi muncii din Israel.
În cadrul discuţiei, părţile şi-au exprimat satisfacţia pentru organizarea acestei întâlniri, ca şi pentru faptul că dialogul dintre cele două ministere continuă în mod constant.

Abordând problema schimburilor comerciale bilaterale, părţile au evidenţiat faptul că acestea nu sunt încă la nivelul posibilităţilor reale ale celor două economii şi că sunt încă multe oportunităţi neexplorate. Este necesar un contact mai strâns între comunităţile de afaceri din cele două ţări, atât prin organizarea de misiuni economice reciproce, cât şi prin participarea la expoziţiile internationale de interes organizate în România şi în Israel.
Demnitarul român a prezentat  cadrul investiţional din România, oportunităţile  de investiţii existente în prezent, accentuând asupra faptului ţara noastră este una dintre cele mai favorabile destinaţii în Europa pentru investitorii străini, accentuând asupra stabilităţii economice a  ţării, potenţialului de creştere în anii următori, resurselor naturale şi umane, politicilor de dezvoltare preconizate de guvern, etc.

Partea română a subliniat din nou interesul de a identifica şi coopera cu parteneri israelieni în domeniul energiei, chimiei si sectorului minier, făcând referire la proiectele aprobate, care sunt in coordonarea ministerului.
Cooperarea în domeniul clusterelor inovative a constituit un alt subiect unde partea română a solicitat sprijin pentru identificarea unor parteneri israelieni interesaţi.

Cooperarea  în domeniul petrolului şi gazelor naturale a fost menţionată, de asemenea, de delegaţia română, deşi acest sector este coordonat de Ministerul Energiei şi Resurselor de Apă.
S-a convenit urmărirea celor discutate de cei doi demnitari în vederea acordării sprijinului pentru identificarea unor oportunităţi concrete, care să conducă la implicarea societăţilor israeliene în proiectele prezentate de domnul ministru Lucian Isar.
A fost totodată lansată invitaţia de a vizita România ministrului israelian, care a acceptat efectuarea acesteia în perioada următoare.

În  anul 2011 schimburile  comerciale bilaterale româno-israeliene s-au ridicat la 362,1 milioane dolari, din care export 194,3 milioane dolari (scadere 3,3%), iar import 167,8 milioane dolari (scădere cu 19,2%). Balanţa comercială a fost pozitivă, 26,5 milioane USD, pentru prima dată din 2002.
În primele 4 luni din anul 2012 schimburile comerciale bilaterale s-a ridicat la 152,0 milioane USD (cu 29,5% mai mult decât în perioada similară din 2011), din care exportulu românesc a fost de 105,5 milioane USD (creştere cu  67,2% ), iar importul din Israel a fost de 46,5 milioane USD (scădere cu 17,1%). Balanţa comercială a fost pozitivă: 59,0 milioane USD.

Structura exportului  în Israel, în anul 2011 , a fost următoarea: produse din lemn  – 16,0%, metale şi produse din metal – 14,2%, maşini şi echipamente industriale – 13,7%, produse vegetale (în special cereale şi seminţe) – 13,2%, , produse minerale – 11,3%, mijloace de transport şi componente  – 9,5 %, produse alimentare –7,2%; instrumente optice – 3,9%, produse din mase plastice şi cauciuc  – 3,5%, etc.
Structura importului din Israel, anul  2011 a fost  următoarea: produse chimice şi farmaceutice– 32,5, maşini şi aparate,echipamente electrice şi părţi ale acestora – 19,2%, produse minerale – 15,8%,  produse optice şi materiale foto – 7,6%, produse din metal (6,7%), produse din mase plastice -6,1%, produse alimentare -  6,1% etc.
Până în prezent, investiţiile directe ale firmelor israeliene în România, potrivit datelor din evidenţa ONRC, însumează la 31 martie 2012, 67,4 milioane USD, reprezentând  capital social  subscris la 6312  societăţi comerciale cu capital israelian, poziţionând statul Israel pe locul 32 în clasamentul investiţiilor străine directe.

Coperarea economică bilaterală  ia forma realizării de investiţii israeliene în România , sub diverse forme (green field, preluare de capacităţi existente, cooperare în producţie, etc.) în sectoate diverse: 
- Industrie (aeronautică, electronică, chimie, metalurgie, textile, alimentară, construcţii de maşini, prelucrarea diamantelor, exploatarea lemnului şi producţia de mobilă);
- agricultură (ferme pentru creşterea animalelor, irigaţii, sere, cultura porumbului cu conţinut îmbunătăţit de uleiobtinerea de soiuri de seminţe cu randament îmbunătăţit şi valorificarea acestora, cultura viţei de vie);
- lucrări de infrastructură (construcţia şi modernizarea drumurilor, reţele de apă, staţii de epurare a apelor menajere şi industriale, etc.);
- construcţii (centre comerciale, sedii de firme, locuinţe şi sate de vacanţă);
- comerţ, turism, activităţi financiar-bancare şi de asigurări;
- servicii( software, centre logistice, centre medicale şi de recuperare);
- cooperarea în realizarea de produse în România şi promovarea acestora în cele două ţări şi în terţe pieţe (industria aeronautică, textile, produse alimentare, cosmetice), precum şi participarea firmelor israeliene la realizarea unor proiecte economice în România (infrastructura drumuri, alimentări apă, canalizare), prin participarea la licitaţiile organizate de entităţile economice romaneşti.