Publicat: 21 Martie, 2019 - 08:46
Share

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat la data de 20 martie, la lucrările celei de-a 37-a sesiuni a Adunării parlamentare paritare Africa, Caraibi, Pacific (ACP) - Uniunea Europeană (UE), desfăşurate la Bucureşti, Palatul Parlamentului, context în care a susţinut un discurs în cadrul Panelului "Working on Global Arena", în care a abordat tema schimbărilor climatice şi impactul acestor schimbări din perspectiva securităţii.

Ministrul afacerilor externe a subliniat că toate statele lumii sunt expuse riscurilor climatice, indiferent de poziţia geografică, şi că este nevoie atât de solidaritate şi responsabilitate în identificarea soluţiilor, cât şi de o platformă multilaterală care să faciliteze cooperarea şi dialogul.

A arătat că abordarea eficientă a schimbărilor climatice şi îndeosebi a încălzirii globale necesită conştientizare, responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi şi o puternică voinţă politică pentru demersuri eficiente deopotrivă la nivel naţional, precum şi la nivel global. În acest context, a subliniat necesitatea promovării de demersuri într-un cadru multilateral în care un rol esenţial îl joacă Organizaţia Naţiunilor Unite.

Ministrul Teodor Meleşcanu a prezentat demersurile realizate de România, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Oficialul român a menţionat organizarea, la Bucureşti, la 12 martie 2019, a Conferinţei internaţionale "Consolidarea rezilienţei la dezastrele naturale", dedicată unuia dintre subiectele de maximă actualitate de pe agenda internaţională - influenţele negative ale schimbărilor climatice asupra dezvoltării durabile şi securităţii.

În marja reuniunii ACP-UE de la Bucureşti, ministrul afacerilor externe a avut întrevederi bilaterale cu Preşedintele Senatului din Republica Gaboneză, Lucie Milebou-Aubusson Mboussou şi cu viceprim-ministrul şi ministrul afacerilor externe şi al comerţului din Saint Vincent şi Grenadine, Louis Hilton Straker.

În cadrul întrevederii cu oficialul din Republica Gaboneză a fost trecute în revistă dialogul bilateral în diverse sectoare de interes comun, precum şi cooperarea la nivelul organizaţiilor internaţionale.

În cadrul întrevederii cu oficialul din Saint Vincent şi Grenadine au fost discutate proiectele de asistenţă tehnică dedicate de România regiunii Caraibilor, precum şi perspectivele de cooperare economică şi sectorială, în domenii de interes comun precum educaţie, schimbări climatice, gestionarea situaţiilor de urgenţă, securitate şi siguranţă alimentară, IT, turism.

Ministrul Teodor Meleşcanu a evidenţiat faptul că, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului UE, România va acorda o atenţie deosebită evenimentelor cu impact major asupra statelor africane şi caraibiene, precum negocierea acordului post-Cotonou care va defini viitorul cadru al relaţiilor UE-ACP.

Adunarea Parlamentară Paritară Africa, Caraibi, Pacific - Uniunea Europeană a luat fiinţă din dorinţa de a-i reuni pe reprezentanţii aleşi ai Parlamentului European - şi reprezentanţii aleşi ai statelor din Africa, Caraibi şi Pacific. La lucrări au participat aproximativ 400 de reprezentanţi ai parlamentelor din state din Africa, Caraibe şi Pacific şi europarlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor ACP şi europene.

 

Tag-uri Nume: