Publicat: 18 Octombrie, 2018 - 09:12
Share

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, la 17 octombrie 2018, la lucrările Comisiei I a celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, în cadrul segmentului dedicat dezbaterilor generale.

În intervenţia sa, oficialul român a reafirmat angajamentul pe termen lung al Românei în favoarea multilateralismului şi contribuţia naţională la eforturile de promovare a păcii şi securităţii internaţionale, în contextul candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2020-2021.

Secretarul de stat George Ciamba a subliniat că, din perspectiva ţării noastre, "Tratatul de neproliferare nucleară continuă să reprezinte cel mai potrivit instrument în susţinerea eforturilor globale pentru o lume fără arme nucleare". A reiterat, de asemenea, că efortul în domeniul dezarmării nucleare trebuie să fie unul colectiv, derulat pas cu pas, în concordanţă cu provocările de securitate şi angajamentele asumate de statele participante la Tratat.

Demnitarul român a precizat că, pe durata Preşedinţiei Consiliului UE, România intenţionează să joace un rol constructiv în domeniul nuclear, cu accent pe organizaţiile de la Viena, inclusiv pe subiecte precum securitatea nucleară.

De asemenea, secretarul de stat George Ciamba a avut o întrevedere bilaterală cu Înaltul Reprezentant ONU pentru Dezarmare, Izumi Nakamitsu, prilej cu care a transmis un mesaj puternic de susţinere a eforturilor de consolidare a regimului global de neproliferare şi dezarmare.

Comisia ONU pentru Dezarmare şi Securitate Internaţională (UNDC) - Comisia I - este un organ deliberativ, subsidiar al Adunării Generale ONU, mandatat să analizeze şi să propună acesteia recomandări cu privire la diferite aspecte legate de dezarmare, precum şi să urmeze deciziile şi recomandările relevante ale sesiunilor speciale dedicate dezarmării. Comisia a fost creată prin decizia Sesiunii Speciale a Adunării Generale ONU privind dezarmarea în 1978.

Comisia I se reuneşte anual pentru o perioadă de patru săptămâni (începând din octombrie) şi are ca principal obiectiv dezbaterea temelor referitoare la: dezarmarea nucleară, aspecte privind reducerea armamentului convenţional, crearea de zone libere de arme nucleare, măsuri de creştere a încrederii în domeniul securităţii, dezarmare regională.

În anul 2018, lucrările Comisiei I a celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU se desfăşoară în perioada 8 octombrie - 8 noiembrie. Lucrările vor fi prezidate de către reprezentantul permanent al României pe lângă ONU, ambasadorul Ion Jinga, care a fost ales în această calitate în luna iunie 2018 de către plenul Adunării Generale a ONU, pe durata celei de-a 73-a sesiuni a AG ONU (septembrie 2018 - septembrie 2019).

Izumi Nakamitsu a fost numită în funcţia de Subsecretar general al ONU şi Înalt reprezentant pentru dezarmare la 1 mai 2017. Anterior, Izumi Nakamitsu a îndeplinit funcţia de administrator asistent al Unităţii pentru răspuns la crize în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, începând cu anul 2014.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: