Publicat: 29 Mai, 2015 - 12:24
Share
Bucureşti, 27-28 mai 2015

Bogdan PANDELICĂ, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi Magzum Maratovich MIRZAGALIEV, viceministrul energiei din Republica Kazahkstan, au condus lucrările celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei inter-guvernamentale româno-kazahstaneze de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, desfăşurată la Bucureşti, în perioada 27-28 mai a.c. 

În cadrul întâlnirilor s-a subliniat importanţa convorbirilor bilaterale la nivel înalt şi a fost exprimată dorinţa comună de dezvoltare şi diversificare a relaţiilor economice şi comerciale între cele două ţări. 

Cei doi demnitari au apreciat evoluţia ascendentă a schimburilor comerciale şi a cooperării economice româno-kazahstaneze din ultimii ani, în contextul intensificării dialogului politic. A fost remarcat cursul ascendent al comerţului bilateral, amintindu-se creşterea cu 60% a exportului românesc în Republica Kazahstan în anul 2014.  Identificarea de soluţii pentru diminuarea deficitului comercial existent a constituit un element important in dialogul dintre cei doi demnitari. În context, s-a reiterat necesitatea impulsionării mediilor de afaceri din cele două ţări pentru întâlniri periodice. 

În contextul colaborării economice, ministerele reprezentative din cele două ţări au exprimat dorinţa de colaborare în proiecte bilaterale de interes major în domeniile energiei, industriei, turismului , transporturilor,  IT, agriculturii, cercetării şi educaţiei.

La finalul lucrărilor celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale dintre România şi Republica Kazahstan, cei doi copreşedinţi, Bogdan PANDELICĂ, secretar de stat în Ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului din Romania, şi Magzum Maratovich MIRZAGALIEV, viceministrul energiei din Republica Kazahkstan, au semnat Protocolul sesiunii Comisiei Mixte, document care prevede principalele direcţii de colaborare viitoare. 

Informaţii de background. În anul 2014, România a exportat în Kazahstan mărfuri în valoare de 84,3 mil USD, in creştere cu 60,4% faţă de anul anterior. In aceeaşi perioada, Kazahstanul a exportat in Romania mărfuri in valoare de 3079,7 mil USD. Exporturile kazahe au crescut cu 29,4 % faţă de anul 2013, ceea ce a condus şi la creşterea pe ansamblu a volumului total al schimburilor comerciale bilaterale cu 30%. Balanţa comercială se menţine deficitară la valoarea de 2995,4 mil USD.  Deşi importurile din Kazahstan sunt semnificative ca volum, ele sunt reprezentate de ţiţei, resursa energetică strategică atât din perspectiva diversificării surselor, cât şi a siguranţei aprovizionării pe termen lung. Partea română este interesată în diminuarea deficitului comercial, prin creşterea livrărilor de mărfuri pe piaţa kazahă.